Z Budapešti do Bratislavy, odtiaľ do Prešova a Košíc a nakoniec do Šaštína. Všetky tieto miesta stihol od 12. do 15. septembra 2021  nielen navštíviť, ale aj svojimi príhovormi povzbudiť, pápež František.

Tohtoročná jeseň vchádza nielen do dejín, ale intenzívne aj do myslí a sŕdc Slovákov. Ide o výnimočnú udalosť, keď vatikánsky pontifex venuje toľko času malej krajine v strednej Európe. Odpovede na otázku – „Prečo práve tri dni na Slovensku?“ sa rôznia. A ktovie, či sa niekedy dozvieme správnu odpoveď.

Začalo sa to už Eucharistickým kongresom v susednom hlavnom meste Maďarska, na záver ktorého v nedeľu 12. septembra 2021 predniesol na Námestí hrdinov svoju homíliu, ktorej hlavným mottom bolo: „Od obdivovania Ježiša k nasledovaniu“.

Príprava návštevy Sv. Otca sa niesla v duchu mnohých otáznikov, z ktorých najviac vyskakovali tie, či to zvládneme a čo nám príde povedať. S odstupom času môžeme smelo tvrdiť, že sme to zvládli a povedal nám toho možno viac, než sme sa odvážili očakávať.

V tú istú nedeľu po prílete do Bratislavy sa stretol na nunciatúre s členmi Ekumenickej rady cirkví. Vo svojom príhovore zdôraznil, že „kresťanská viera je a chce byť semienkom jednoty a kvasom bratstva“. V pondelok 13. septembra sa zúčastnil uvítacieho ceremoniálu v Prezidentskom paláci. Následne sa stretol s predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru v záhrade Prezidentského paláca. Hneď v úvode svojej reči poukázal na to, že „prichádza ako pútnik do mladej krajiny s dávnou históriou, do zeme s hlbokými koreňmi“. Potom sa uskutočnilo stretnutie s biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami, seminaristami a katechétmi v Katedrále sv. Martina v Bratislave. V príhovore svojim spolubratom a zasväteným osobám poukázal na tri kľúčové slová, ktoré mu  „prichádzajú na um pri rozmýšľaní o tom, čo sa očakáva od Cirkvi. Sú to: sloboda, tvorivosť a dialóg“. Popoludní  bolo stretnutie so židovskou komunitou na Rybnom námestí v Bratislave. V závere svojho príhovoru pripomenul, že „Požehnanie Najvyššieho sa na nás vylieva, keď vidí rodinu bratov, ktorí sa rešpektujú, milujú a spolupracujú“. A zvolával požehnanie: „Nech vás žehná Všemohúci, aby ste uprostred toľkých nezhôd, ktoré zamorujú svet, mohli byť spoločne vždy svedkami pokoja.“

V utorok 14. septembra predsedal Božskej liturgii sv. Jána Zlatoústeho na priestranstve pred Mestskou športovou halou v Prešove. Vo svojich myšlienkach na homílii prízvukoval, aby sme si „zachovali milú spomienku na osoby, ktoré nás živili a vychovávali vo viere“. Odtiaľ sa presunul na košické sídlisko Luník IX, kde sa stretol s rómskou komunitou. Osobitne sa vo svojom príhovore obrátil na tých, ktorí sa venujú ľuďom na okraji spoločnosti, aj týmito slovami: „Kde je starostlivosť o osobu, kde je pastoračná práca, kde je trpezlivosť a konkrétnosť, tam prichádza ovocie. Nie hneď, časom, ale príde.“ Potom odišiel na stretnutie s mladými na Štadióne Lokomotíva v Košiciach. Dostalo sa mu vrúcneho prijatia od mladých, ktorým venoval veľa podnetných, múdrych a inšpirujúcich rád. Použil pritom spojitosť s bl. Ankou Kolesárovou a povzbudil ich, aby sa „usilovali o vysoké ciele a nenechali dni svojich životov plynúť ako epizódy v telenovele“. Podvečer odletel naspäť do Bratislavy.

Na nasledujúci deň 15. septembra, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, celebroval svoju záverečnú svätú omšu v Šaštíne. Počas homílie nadviazal na mariánsky sviatok, pričom Božiu Matku prirovnal ku vzoru viery. A cez túto prizmu „rozpoznávame tri vlastnosti viery: cestu, proroctvo a súcit“.

Počas všetkých menovaných stretnutí predniesol rímsky biskup príhovory, ktoré sú bohatou studnicou myšlienok a tiež teologického výkladu na uvažovanie a aplikovanie do našich životov a života našej spoločnosti.

Všetky príhovory Sv. Otca nájdete na internete. Môžete si ich vypočuť aj v podcastoch TV LUX a pozrieť na youtubovom kanáli TV LUX.

Redakcia Pokoj a dobro vrelo odporúča čítať a uvažovať o tom, čo nám predstaviteľ Katolíckej cirkvi prišiel „zvestovať“.  Preto sme sa aj v našom časopise rozhodli zaviesť rubriku Rok s pápežom Františkom, v ktorej sa budeme celý rok vracať k jeho myšlienkam.

O autorovi

Monika Hodnická