Doba, v ktorej dnes žijeme, sa neustále mení, tak ako aj náš život. Sme svedkami veľkých zmien a nových situácií. Pandémia, koronavírus, vojnový stav na Ukrajine. To sú situácie, na ktoré sme neboli pripravení, no napriek tomu sa s nimi musíme vyrovnať. Osobne, v rodine, v skupine priateľov, v zamestnaní, v spoločnosti… Situácie, ktoré zasiahli každého z nás a zraňujú nás rôznym spôsobom,  prinášajú nám určitú stratu komfortu, pohodlia a v mnohých prípadoch aj depresívne stavy.

 

Ako sa stým vyrovnať? Ako môžeme nájsť v tomto svete jednej veľkej zmeny a neočakávaných situácií trochu pozitivizmu? Táto možno neriešiteľná úloha má zdanlivo ľahké riešenie. Je potrebné držať spolu v každej chvíli, v každej situácii. To je pravda, ktorú sme počúvali už odmala a mali by sme sa jej držať najmä v tejto ťažkej a neľahkej dobe. 

Odpovede prečo držať spolu nájdeme cez našu vieru a hlavné Božie prikázanie – milovať Boha a blížneho svojho. Takáto je jednoduchá odpoveď našej viery v Boha. Držať spolu znamená viac lásky a menej zla, viac dobra a menej hnevu, viac radosti a menej závisti, viac ochoty a pomoci a menej nenávisti, viac dávať, ako brať a mať.

Držať spolu v dnešnej neľahkej a nevyspytateľnej dobe, kedy život plynie v okamihoch, sa môže každá jeho chvíľa zmeniť na nepoznanie a z relatívnej zóny komfortu sa môžeme ocitnúť v zóne ohrozenia. Klasik by povedal, že len tak jednoducho – lúsknutím prsta. Dnes sme zdraví, žijeme šťastný život v mieri mimo vojenského ohrozenia a ak budeme držať spolu, bude to tak aj naďalej. Držať spolu jeden pri druhom, v rodine, v zamestnaní, v spoločnosti, prejavovať vzájomnú lásku a solidaritu. 

Pandémia koronavírusu nám ukázala zrkadlo spoločnosti, mnoho našich príbuzných a známych ranila v tom najhoršom – v strate života, vojna na Ukrajine nám ukazuje podobu diabla v ľudskej koži cez mocipánov a po zuby ozbrojeného vojska. Napriek tomu držíme spolu a snažíme sa pomáhať si v každom ohľade a sme príkladom sily spojenectva. V boji proti pandémii a proti vojnovému agresorovi sa spájame naprieč Európou a celým svetom. Pojem spojenectva sa z vojenského slovníka dostal do bežného života a spolu sa spájame pre dobro naše, našich blížnych a celej spoločnosti. Svet sa spojil počas pandémie aj počas vojny na Ukrajine. Navzájom sme sa spojili. Pomohli sme si pri pandémii koronavírusu a pomáhame aj utečencom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine. Držíme spolu a naša spoločná solidarita je odpoveď na otázku v úvode: Ako sa s tým vyrovnať? 

Držme spolu, dnes je to potrebné, nutné, ba priam až nevyhnutné viac ako inokedy. Súdržnosť, solidaritu a lásku musíme povýšiť nad všetky nedostatky tejto doby a aj nad seba a nad svoje túžby po uznaní a bohatstve. Nezabudnime, že naše zaváhanie v súdržnosti v akejkoľvek chvíli – od bežných okamihov v našom živote, v spoločnosti až po okamihy vážnych rozhodnutí – bude voda na mlyn pre nedostatky tejto doby a negatívne zmeny v spoločnosti. Nedovoľme to. Držme spolu v našich rodinách a v spoločnosti. Podporujme sa a pomáhajme si navzájom, spojme sa pre dobré zmeny a dobrý život každého z nás.

Na záver mi dovoľte povedať jednu myšlienku, ktorú som v tejto rýchlej dobe zaznamenal na sociálnych sieťach: „Ak by každý človek našiel vnútorný mier, žiadna vojna by nemusela existovať.” Preto Vám všetkým prajem, aby sme práve dnes v dobe radosti z Veľkej noci a z nášho vykúpenia našli vnútorný pokoj a mier v našich srdciach. Tento pokoj sa okrem modlitieb dá nájsť aj v našich rodinách. Pretože nedostatky dnešnej doby nie sú len o vojnách a katastrofách vo svete, je to aj o všetkých nezmyselných vojnách v našich rodinách a často len v nás… Pevne verím, že tento čas budeme tráviť v kruhu našich najbližších, a preto hľadajme pokoj a šírme ho ďalej, aby sme ho mohli neskôr taktiež dostať. Dnešný svet je veľmi rýchly, preto nestrácajme čas hnevom a nenávisťou. Využime tento čas na modlitbu a načerpajme po ťažkých časoch silu premeniť naše rodiny a domácnosti na miesta pokoja. Držme spolu v každej dobe!

 

Peter Lačný a Klára Lačná, Teplička

O autorovi

Pokoj a dobro