25. novembra 2021 štát opätovne zakázal verejne slávenie bohoslužieb s účasťou veriacich.
V sobotu 27. novembra 2021 pracovníci OcÚ v Tepličke zhotovili pred kostolom adventný veniec, ktorý na druhý deň v nedeľu (aj s adventným vencom v kostole) požehnali naši duchovní otcovia.

Od 10. decembra 2021 boli povolené bohoslužby v kostoloch s 30 veriacimi.
24. decembra 2021 koledníci Dobrej noviny v Tepličke vyzbierali „koledovaním pod oknami“ 1745, 30 eur začo patrí im aj štedrým veriacim Pán Boh zaplať.
Od 12. januára 2022 boli povolené bohoslužby s účasťou veriacich v počte 100, resp. s 50 % kapacitou kostola v režime OP.

O autorovi

Jozef Sendrej