Každý človek, ktorý sa rozhodol pre osobný vzťah s Bohom, hľadá svoju cestu spirituality. Každý jednotlivec je iný a každému môže vyhovovať niečo iné. Jedného oslovia jezuiti, iný inklinuje k dominikánom či k mariánskemu hnutiu a zase inému sú blízki napríklad saleziáni. Kto poctivo hľadá cestu k Bohu a s Bohom, on mu ukáže spôsob „šitý na jeho mieru“. Jeden zo spôsobov, ako žiť svoju vieru, je návrat k prameňom prostredníctvom púštnych, cirkevných otcov. 

Začali sme tohtoročné Pôstne obdobie a na tému pôstu jeden z púštnych otcov hovorí nasledovné:  V raji dostali ľudia iba jedno Božie prikázanie – pôst. Pán Boh im zakázal jesť z určitého ovocia. Oni nedodržali tento Boží príkaz, a tým, že ho porušili, spoznali ovocie tohto hriechu. Spoznali, čo je to hriech a zakúsili, čo to prináša. Stratili raj a došlo k zatemneniu mysle a k pokazeniu celého ich bytia. Hriech prenikal ich bytie a vlastne aj celé stvorenstvo. Cirkevní otcovia hovoria v tejto súvislosti: To, čím sa všetko porušilo, tým sa má začať aj obnova našej podoby s Bohom. Ak „porušenie pôstu v raji“ spôsobilo tento veľký pád, tak potom návrat sa má začať práve pôstom. Znamená to pokorením celého svojho bytia a nastavením k tomu, aby tie túžby, ktoré vzbudzujú naše vášne, boli pokorené.

Kedy, ak nie teraz, keď je napätie v spoločnosti a vo svete mimoriadne vyostrené, potrebujeme sa vrátiť k „človečine“, ktorá by sa čo najviac podobala obrazu Boha, ktorý nám Stvoriteľ vtlačil do našej podstaty. Podporujme a inšpirujme sa vzájomne k pôstu, k modlitbe a pomoci ľuďom. Prijmime tohtoročnú pôstnu výzvu na to, aby sme nanovo hľadali a žili Boží obraz v sebe! 

Požehnané Pôstne obdobie za celú redakciu praje

Monika Hodnická, šéfredaktorka

O autorovi

Monika Hodnická