Milí čitatelia!
Rok 2023 je pre nás jubilejným rokom minimálne v dvoch prípadoch. Začali sme ho oslavou 30. výročia vzniku Slovenskej republiky. A v našej farnosti začíname v marci písať 25. ročník nášho spoločného časopisu Pokoj a dobro.

Na oboch začiatkoch bola nejaká vízia, predstava, možno aj priania – či už vyslovené, alebo len schované za túžbu. Po uplynutí času sa zvyknú začaté diela hodnotiť. O stave našej republiky sa dozvedáme z médií, ale hlavne to zisťujeme na našich vlastných životoch. Avšak o našom písanom médiu spätnú väzbu získavame len zriedkavo.
Darí sa nám napĺňať víziu zakladateľa časopisu Mons. Jána Dudu a následne jeho pokračovateľov – kňazov O. Švančaru a teraz aj Š. Saloku? Možno je na bilancovanie ešte krátky čas. Avšak za seba cítim nesmiernu vďaku za to, že môžeme byť aktívnymi sprostredkovateľmi dejín našej farnosti.
Vznik časopisu bol zarámcovaný dvoma zámermi. Prvý bol zameraný na súčasnosť – prispievať ku kresťanskej formácii, ku vzdelávaniu a tvoriť dielko, z ktorého by vyplývalo jednoznačné poznanie, že Markušovce, Teplička a Lieskovany patria do jednej farnosti. Druhý zámer bol s vyhliadkou do budúcnosti – zachytiť ducha spoločnosti vo farskom spoločenstve. Aby raz, keď sa bude skúmať, ako tu ľudia žili, čo nás tešilo a trápilo a hlavne, ako sme odovzdávali svoju vieru z generácie na generáciu, mohlo byť zdokumentovaným svedectvom doby.
Celá redakcia vyjadruje nesmiernu vďačnosť Bohu za to, že môžeme byť súčasťou tohto príbehu, ktorý v skutočnosti píše Boh. My sme mu dali len svoj súhlas. Veľká vďaka patrí všetkým podporovateľom – teda vám všetkým, ktorí vidíte zmysel tejto činnosti a hlavne všetkým doterajším aj súčasným nezištným prispievateľom a tvorcom.
A na záver ešte jedna prosba. Ak sa vám nejaká rubrika v časopise páči, napíšte to, alebo osobne povedzte konkrétnym autorom. Určite ich to poteší a povzbudí, aby tvorili aj naďalej.

O autorovi

Monika Hodnická