Zdá sa, že sme sa už všetci presvedčili o tom, že informácie môžu aj zabíjať. Nie je to nič nové alebo typické len pre našu dobu. Aj vo veľkonočnom príbehu spred viac ako dvetisíc rokov prebehol vykonštruovaný proces. Pomocou nepravdivých tvrdení obvinili a ukrižovali Krista a ľud si v rámci ponuky vybral na milosť radšej zločinca Barabáša než spravodlivosť. Nepripomína nám to niečo?

Každá doba mala, aj teraz má a zaiste bude mať svoju dezinformačnú scénu. No práve v súčasnej dobe je o dosť náročnejšie sa chrániť a brániť, lebo máme k dispozícii množstvo médií a technológií na voľné šírenie jednak faktov, ale aj bludov.
Práve preto stojí pred nami veľká výzva, ako si s touto „infodémiou“ , čiže pandémiou informácií, ako to nazval istý rozhlasový reportér, poradiť.
Hneď na začiatok treba povedať, že ani my kresťania nie sme vlastníkmi pravdy. Avšak máme tú výhodu, že poznáme ponuku, ako Pravdu hľadať. Cesta hľadania Pravdy sa dotýka celého nášho života. A ten, ktorý povedal: „Ja som Cesta, Pravda a Život,“ nám ukazuje návod. Otázkou však je, ako a kde hľadať Pravdu?
Keďže sme súčasťou Cirkvi, ktorá je božsko-ľudská, aj spôsoby sú minimálne dva. Jednak čítaním Svätého písma – ako zjavenej Pravdy a tiež konzumovaním kvalitnej kultúry. Zároveň by hľadanie malo zodpovedať veku, povolaniu aj poslaniu človeka. Hodnotné umenie a krásna literatúra, ba obzvlášť poézia, povznáša na duchu, učí rozmýšľať, uvažovať, vzhliadať k hodnotám, hľadať… Neostať na povrchu. Ak nám záleží na sebe, na ľuďoch, na našom národe, ale aj na svetovom poriadku, potrebujeme kráčať ťažšou, ale krajšou a naplnenou cestou. Neuspokojiť sa s unáhlenými a nepodloženými tvrdeniami. Nenechať sa prevalcovať a zahnať do kúta. Neuveriť ľahkým „receptom“ na život a tiež slovami Jána Pavla II. – nebáť sa! Pretože vyvolávanie strachu je najsilnejší nástroj v rukách manipulátorov.
Poďme sa teda vybrať na dobrodružnú cestu spásy, ktorú nám ukazuje veľkonočné posolstvo. Ozajstná plná Pravda sa nedá nájsť. Dá sa len pravdivo a poctivo hľadať.
Ježiš nezvolal pod krížom „tlačovku“, aby vysvetľoval a presviedčal. On ponúkol Život v plnosti. Rozhodnúť sa však musíme sami. Bez náboru, presviedčania, nátlaku. V slobode Božích detí.

Požehnaný veľkonočný čas za celú redakciu praje
Monika Hodnická, šéfredaktorka

O autorovi

Monika Hamráková