Určite budú mnohí súhlasiť s tým, že súčasný Slovák má značný problém v dvoch oblastiach: čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením. Čítať a počúvať – to ešte dokážeme. Ale aj rozumieme tomu, čo čítame a počúvame? Alebo len povrchne prijímame informácie.

Zrýchlené tempo života, ktoré do veľkej miery spôsobili aj moderné technológie, nás tlačí do toho, že žijeme akosi prirýchlo. Veď toľko toho treba stihnúť! A tak častokrát konáme na úkor kvality činnosti.
Ak sa vrátime späť k spomenutej komunikácii, veľakrát čítame len tak „na pol oka“ – rýchlo preletieť titulky a zvýraznené slová a počúvame len tak „na pol ucha“ – už na začiatku si myslíme, že vieme, ako veta bude pokračovať, alebo končiť. Z takejto komunikácie sa vytráca úcta aj voči hovoriacemu aj voči počúvajúcemu. A najnovšie sa do komunikácie pridáva čoraz viac a čoraz častejšie agresia a zastrašovanie, ktoré prezrádzajú všeličo o charaktere takéhoto človeka.
Začalo sa letné obdobie a mnohí by sme si chceli oddýchnuť. Túžime byť viac s rodinou či priateľmi, navštíviť pekné a zaujímavé prírodné či historické pozoruhodnosti na Slovensku alebo aj v zahraničí, alebo si len tak jednoducho vychutnávať čas v záhradke, či na balkóne alebo terase. Prajeme si tiež spomaliť. Možno práve leto je časom spomaliť v reči a vo vynášaní vlastných úsudkov, ba priam súdov. Hlavne vtedy, keď nás o názor alebo radu nikto neprosí. Viac zbystriť pozornosť, zaostriť, nastražiť poriadne uši a poriadne vnímať druhú stránku, čo nám chce informačne ponúknuť. Bez podozrievania. Na druhej strane trénovať sa tiež vo vážení slov, učiť sa byť voči iným zrozumiteľnejší, láskavý v reči a zároveň byť pripravený na to, že ten druhý mi z akéhokoľvek dôvodu nemusí rozumieť. A keď dôjde k nedorozumeniam, vtedy by malo nastúpiť to humánne – byť tolerantný a učiť sa chápať druhú stranu. A v našom prípade ešte vyšší stupeň – byť kresťanský. Podľa vzoru Krista, ktorý prijímal človeka takého, aký je. A svojím životom ukázal, aký by mohol byť. Nenásilne, bez posudzovania, bez vnucovania, láskavo.
To známe kresťanské „nastaviť aj druhé líce“ neznamená nechať sa fackovať. To druhé líce znamená nastaviť druhému zrkadlo.
Nech už budeme tráviť leto akokoľvek, určite bude prospešné, ak aspoň porozmýšľame nad tým, akú komunikáciu vedieme so svojimi blízkymi, s kolegami, so susedmi, v spoločnosti mladých či starších a v neposlednom rade aj s Bohom. A možno prijať výzvu prejsť od monológu k dialógu. Tak, ako to často prízvukuje pápež František.

Požehnaný prázdninový a dovolenkový čas za celú redakciu praje

O autorovi

Monika Hodnická