Milí čitatelia!
Keď sa narodí dieťatko, je to v rodine niečo veľmi nové. Celý chod domácnosti sa akoby otočí hore nohami a všetci sa začnú prispôsobovať rytmu jeho života. Okrem všetkých tých nevyhnutných, dôležitých a zároveň veľmi pekných povinností, začína proces, keď si rodičia ale aj širšia rodina začínajú budovať s ním vzťah.

Vytvárať si vzťah znamená zaujímať sa o toho človiečika, zoznamovať sa s jeho potrebami, ale aj schopnosťami, ktoré dostal. Byť nápomocný, keď je to potrebné – na jednej strane bez prílišného vnucovania, ale na druhej strane aj bez ľahostajnosti. Hľadať a nachádzať stále tú správnu mieru vo vzájomnom darovaní sa. Upevňovanie vzťahu medzi novorodencom a príbuzenstvom je špecifické.
O čo viac je to náročnejšie a zároveň krajšie, ak ide o Božie Dieťa, ktoré sa narodilo kvôli nám a pre nás. Bez vypočítavosti, bez „účtovania“ ja tebe, ty mne.
Prišiel s bezhraničnou láskou, teda miluje nás, aj keď my jeho odmietame.
Na Vianoce si to pripomíname o to silnejšie. A na Vianoce si môžeme s ním nanovo začať budovať vzťah, alebo ho ďalej posúvať a prehlbovať.
To je podstata kresťanstva. Nestačí len chodenie do kostola a prijímanie sviatostí. Kresťanská viera je o živote, v ktorom pestujeme vzťah so živým Bohom.

Kto raz okúsi vzťah s Bohom a dotkne sa ho jeho nekonečná Láska, už sa viac neuspokojí s rozličnými inými lacnými náhradami.

Požehnané Vianoce za celú redakciu praje

O autorovi

Monika Hodnická