Milí čitatelia!

Zažívame „františkánsku vlnu“. V našej farnosti obzvlášť. Terajší pápež si vybral meno František, Spišská diecéza má nového biskupa Františka Trstenského a po 25 rokoch vydávania časopisu, ktorého názov je františkánsky pozdrav Pax et bonum, prichádzajú do Markušoviec (zatiaľ) dvaja františkáni.

 

Prečo pápeža – jezuitu oslovilo františkánske posolstvo? Prečo sa aj v súčasnej modernej dobe, preplnenej možnosťami, príležitosťami a ponukami, nájdu mladí muži, ktorí si radšej zvolia striedmy, ba až asketický spôsob života? Spoločným menovateľom týchto udalostí je život svätého Františka z Assisi. A ním je predovšetkým návrat k Prameňu. K evanjeliu. K posolstvu života Krista.

Navonok sa to zdá nemožné – nájsť pokoj v duši a naplnenie života v Kristovi. Už v samotnom Svätom písme je to definované ako bláznovstvo pre ľudí zo sveta. Pre tých ľudí, ktorí nenachádzajú v ničom definitívne naplnenie a čakajú, čo ešte musí prísť – nové, lepšie, krajšie, pútavejšie, čoho majú získať viac, aby boli šťastní a spokojní. 

Návrat k Podstate. Je dobré, že nás – zaneprázdnených ľudí – prišli vo svojich skromných hnedých habitoch „vyrušiť“ a „vyrušovať“ v našej komfortnej zóne kapucíni – Ľubo a Tadeáš. Nemusia pritom hovoriť nič, len tu BYŤ. Sú tu pre nás, aby vydávali svedectvo.

Možno práve teraz je ten vhodný čas opäť si prečítať životopis sv. Františka. A s úctou čítať posolstvá Sv. Otca. Nepremeškajme čas, ktorý nám dáva náš Pán na rozhodnutie pre život v Bohu a pre ľudí. Usilovať sa o POKOJ a DOBRO.

 

Pax et bonum!

O autorovi

Monika Hodnická