Milí čitatelia!

Zaiste sa radi v myšlienkach vraciame k momentom, kedy nám iní urobili radosť. Napríklad aj darčekom. Obzvlášť vtedy, keď niečo slávime. Napríklad aj také Vianoce. 

 

Najviac sa vedia tešiť a úprimne radovať deti. Ony ešte majú schopnosť naplno prežívať chvíle obdarovania a prekvapenia. My dospelí sa radi na tieto detské okamihy prizeráme a máme pocit, že zažívame pritom kúsok neba.

Tak, ako sa mení doba, menia sa aj nároky a vkus na typy darčekov. Okrem tých materiálnych sú v súčasnosti v trende zážitkové či spomienkové darčeky. Vymýšľame, ako potešiť a odhadnúť to, po čom obdarovaný naozaj v kútiku srdca túži. Čo ho nielen poteší ale aj prekvapí. 

Medzi najdôležitejšie nehmotné darčeky určite patrí dar času, ktorý „odkrojíme“ zo svojho života a venujeme inému človeku. 

A sú aj iné druhy darov. My sme tiež kedysi dávno dostali do daru – našu farnosť. Momentálne máme farára, kaplána a dvoch kapucínov. Tiež máme fungujúce spoločenstvá a pochádza odtiaľ veľa osobností, ktoré robili dobré meno nielen doma ale aj v zahraničí. Nie je to samozrejmosť. Hlavne keď si pozorne všímame súčasné dianie vo svete. A aby nám tento dar nezovšednel, treba sa oňho starať. Prehlbovať vieru, pestovať tradície a dobré zvyky, budovať vzťahy a tiež sa vzdelávať. Do života farnosti je pozvaný každý z nás svojím spôsobom. Lebo každý dostal nejaký talent, má nejaké schopnosti či zručnosti, ktoré môže ponúknuť pre dobro spoločenstva. Už samotný pápež Benedikt XVI. sa neraz vyjadril, aké dôležité je budovať spoločenstvá lásky, milosrdenstva, pokoja, bezpečia a prijatia.

Parafrázujúc slová z krstnej slávnosti – čokoľvek budeme konať, nech slúži Bohu na slávu, nám na spásu, ľuďom na radosť a svetu na osoh.

Radi sa vraciame k momentom, kedy nám iní urobili radosť. Ale aj tí druhí sa budú radi vracať k momentom, kedy my im urobíme radosť. 

Na konci roku 2023 treba vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, aby naša farnosť fungovala, aby sa rozvíjala ako spoločenstvo prajných, láskavých, nápomocných, srdečných a v láske vynaliezavých veriacich ľudí. 

Želajme si spoločne do nového roku 2024 veľa inšpirácie a kreatívnych nápadov, ako pridať ruku k dielu, aby sa nám tu lepšie a krajšie žilo. Požehnanie si vyprosme od Boha a zvyšok je už na nás.

 

Požehnaný vianočný čas za celú redakciu praje 

Monika Hodnická

O autorovi

Monika Hodnická