Medziľudská komunikácia je základom vzťahov. Túžime sa deliť o pocity, zážitky a informácie, no často sme nimi presýtení.

Potreba komunikovať je súčasťou našej osobnosti a vďaka internetu a sociálnym sieťam dokážeme túto potrebu instantne naplniť. Aj keď je rýchla interakcia preferovaná, vedie k roztržitosti a nesústredenosti. Do určitej miery nás to baví, ale nestíhame na všetko reagovať a niekedy si ani nepamätáme, čo nám kto hovoril.

Keď mozog vypína
Všetci sme prijímateľmi a vysielateľmi informácií, ale každý z nás má inú kapacitu na ich triedenie a zapamätávanie. Závisí to od veku, zrelosti mozgu, únavy a od momentálneho psychického a fyzického prežívania. Ale v určitom stave preťaženia mozog každého z nás vypne a nejaký čas nie je schopný prijímať žiadne informácie. Napriek tomu sa opakovane vrháme do mora informácií v médiách a ešte radšej o nich hovoríme.
Počúvanie druhého v nás môže podvedome vyvolávať pocit, že sme pasívni. Rozprávanie a argumentovanie naopak naznačuje, že sme aktívni a dominantní. Snaha mať v komunikácii prevahu je však v osobných aj pracovných vzťahoch kontraproduktívna. Ak rozprávame priveľa, náš komunikačný partner upadá do stavu únavy až apatie a jeho mozog nás prestáva vnímať.

Mlčať je zlato
Spoločník v konverzácii, ktorý dáva prednosť mlčaniu, je často označovaný za introverta alebo submisívneho človeka. Ochota načúvať mu však moc a dominanciu nevezme, naopak, dokazuje jeho silu. Reaguje menej často a do rozhovoru prináša pokoj a štruktúru. Mlčanie spojené s pozorným počúvaním vyžaduje empatiu. Veda nám to potvrdzuje – keď si všimneme, že nás niekto aktívne počúva, zvýši sa náš tep a v mozgu sa začnú uvoľňovať endorfíny. Nadnesene tak môžeme povedať, že pozorným počúvaním dokážeme robiť iných ľudí šťastnejšími. Počúvanie má aj ďalšie benefity. Dobrí poslucháči sú obľúbení, ľudia im viac veria a dokážu druhých ovplyvňovať. V práci táto schopnosť zvyšuje efektivitu.

Zásady dobrého počúvania
Aby ste získali všetky pozitíva dobrého počúvania, inšpirujte sa nasledujúcimi zásadami:
Pozorne počúvajte a neprerušujte človeka, ktorý práve rozpráva.
Predtým ako zareagujete, alebo odpoviete, urobte pauzu – dávate tým najavo, že premýšľate nad tým, čo druhý povedal a jeho slová sú pre vás dôležité.
Dávajte doplňujúce otázky, aby ste sa uistili, že ste správne pochopili, čo chce rozprávajúci vyjadriť.
Parafrázujte, čo druhý človek povedal – vlastnými slovami zhrňte, čo vám bolo povedané, uspokojíte tým potrebu „byť pochopený“, ktorú v sebe nosí každý z nás.

Napokon nezabudnite udržiavať očný kontakt, nesledujte mobilný telefón a nevenujte sa ani inej činnosti. Vybudujete tak vzájomnú dôveru a vycibríte si schopnosť venovať ľuďom čas a plnú pozornosť.

O autorovi

Zuzana Klučárová