Bol som hladný a dali ste mi jesť
V sobotu 3. decembra 2022 sa v areáli Markušovského hradu konal Adventný večer. Tradičné benefičné podujatie, ktoré na dva roky stopla pandémia, konečne dostalo zelenú. Prejavilo sa to v hojnej účasti domácich i hostí, vrátane vlastníkov zo šľachtického rodu Mariássyovcov. Deti potešil Mikuláš, nechýbal kultúrny program, občerstvenie a ručne zhotovené dekoratívne a úžitkové predmety určené na predaj. Výťažok bol rozdelený rodinám v Markušovciach, ktoré zápasia s ťažkým životným údelom. Veľká vďaka patrí organizátorom a všetkým, ktorí prispeli k realizácii vydareného podujatia.

Ľud kráčajúci vo tmách uzrie veľké svetlo
Pribúdajúce svetlo je symbolikou Adventného obdobia i rorátnych svätých omší. Začínajú za tmy a končia svitaním, ktoré je predzvesťou blízkeho narodenia Pána. Spomienkou na nedávne tradície, keď sa roráty konali počas celého Adventu, boli vo farskom kostole odslúžené dňa 5. decembra a 15. decembra 2022.

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane
Na slávnosť Narodenia Pána v popoludňajších hodinách sa prezentovala naša mládež vo farskom kostole kultúrnym pásmom predvianočných a vianočných zvykov a tradícií.

Bol som smädný a dali ste mi piť
Naši eRkári sa zapojili do celoslovenského projektu Dobrá novina s cieľom pomôcť zabezpečiť vodné zdroje pre suché oblasti v Keni. Pod vedením Júlie Grečkovej a Štefánie Farkašovskej ju prinášali do našich príbytkov 26. decembra 2022 a 1. januára 2023 a na tento účel vyzbierali 1322 eur. Nech dobrotivý Pán požehná účinkujúcich aj darcov.

Oslavujme Pána citarou a harfou zunivou
Vo Vianočnom období sa vo večerných hodinách vo farskom kostole konali dva koncerty našich talentovaných hudobníkov: na Nový rok sa predstavil organista Janko Penták a 7. januára 2023 gitarista a spevák Timotej Zavacký.

O autorovi

Monika Hodnická