Každý z nás pozná aspoň jedného obľúbeného človeka. Pôsobí, akoby si s každým instantne rozumel, zaujíma nás, čomu venuje svoj čas, často ho pozorujeme zabratého do rozhovoru s rôznymi ľuďmi a sami ho mnohokrát spomíname, keď hovoríme o škole alebo o práci. 

Panuje názor, že obľúbení alebo populárni ľudia majú v sebe zvláštnu príťažlivosť, atraktivitu a výnimočné vlastnosti, napríklad zmysel pre humor v každej situácii. Podľa výskumov sociálnych psychológov je však obľúbenosť ľudí vyvolávaná oveľa nenápadnejšími faktormi, ktoré vôbec nie sú veľkolepé alebo nezvyčajné. Ak chcete byť populárnejší v kolektíve v škole či v práci, môžete urobiť súkromný experiment a inšpirovať sa výsledkami ich výskumov. Cieľom je pritom autentický kontakt s inými ľuďmi.

 

Byť na očiach

Čím častejšie sme vystavení určitému javu, tým viac si ho obľúbime. Ide o fenomén nazývaný efekt vystavenia, ktorý vysvetľuje, prečo máme radšej hudbu, seriály, filmy alebo chute, ktoré poznáme už od detstva a často sa v našom živote opakovali. Ak sa však opakujú príliš často, efekt bude opačný. Preto je potrebné nájsť tú správnu mieru. Pri osobných stretnutiach pridajte aj krátku konverzáciu, využite príležitosti vzájomných návštev. Počas online stretnutí si zapnite kameru, na sociálnych sieťach nepridávajte iba smajlíky, ale aj komentáre.

 

Klásť otázky

Úprimný záujem o iných ľudí je veľmi príťažlivý. Výskum ukazuje, že ľudia, ktorí počas komunikácie kladú otázky, sú pokladaní za lepších poslucháčov a lepších konverzačných partnerov. Prejavom aktívneho počúvania sú najmä otázky nadväzujúce na to, čo už bolo povedané – zisťujte podrobnosti, zachytávajte detaily a pýtajte sa na pocity spojené s rôznymi zážitkami, o ktorých ľudia hovoria.

 

Neodolateľný úsmev

Jednoduchý a predsa podceňovaný návod na zvýšenie miery obľúbenosti. Či chceme, alebo nie, ľudí neustále hodnotíme aj podľa ich vzhľadu. Atraktívnych ľudí pokladáme za kompetentnejších a zaujímavejších. A ako zvýšiť svoju atraktivitu za menej ako jednu sekundu? Podľa experimentov, pri ktorých ľudia hodnotili krásu tvárí s úsmevom a s neutrálnym výrazom, jednoznačne iných ľudí priťahuje náš úsmev. 

 

Príjemná spoločnosť

Populárni, alebo inak povedané, obľúbení ľudia, sú najmä tí, pri ktorých sa cítime príjemne. Priateľský, vrelý a pozitívny postoj v spojení s úprimnými komplimentmi sú správnym kokteilom na dosiahnutie obľúbenosti. Môžete nenápadne využiť aj spoločné stretnutia –vyberajte radšej zábavné aktivity (napríklad pri návšteve kina voľte komédiu). Keďže sa prezentujeme aj na sociálnych sieťach, je vhodné vyhnúť sa negatívnym prejavom, uštipačným komentárom alebo kritike, rovnako ako príliš osobným vyjadreniam, ktoré by mali čítať iba naši najbližší priatelia. 

 

Bonusový tip na záver – pamätajte si mená. Bez zbytočných slov navyše tak novému kolegovi či spolužiakovi naznačíte, že je pre vás dôležitý.

O autorovi

Zuzana Klučárová