Telo a krv Krista, anjelský pokrm 

Sviatok Najsvätejšieho  Kristovho tela a krvi tohto roku pripadol na 16. jún 2022. Tradičná slávnosť sa konala na kostolnom dvore. Oltáriky pripravil členky 3. a 4. ruže. Zlovestné mraky ju trochu urýchlili, ale nič neubrali z jej dôstojnosti.

 

Prijmi, Matka, v náruč dietky  

Dňa 26. júna  2022 sa vo farskom kostole konala slávnosť 1. svätého prijímania. Prvýkrát do svojho srdiečka prijali Pána Ježiša 3 deti a 2. júla 2022, na sviatok Navštívenia Panny Márie, túto sviatosť prijalo 5 rómskych detí. Je veľká škoda, že niektoré deti z Markušoviec prijali túto sviatosť v iných kostoloch. Nech sú dôvody akékoľvek, naše spoločenstvo sa vždy nesmierne teší z podobných slávností a sprevádza prijímajúcich svojimi modlitbami. Otvorená komunikácia a ústretovosť  je cesta ku kompromisu  a k všeobecnej spokojnosti. 

 

Letné tábory v réžii eRka  

Aj tohto roku mali naše deti možnosť tráviť časť prázdnin v táboroch, ktoré zorganizovali  naši šikovní a najmä ochotní  eRkári.  Tábor Cesty sveta pre staršie deti od 12 rokov sa konal v dňoch od 25. do 30. júla 2022 v Zubáku pri Púchove. Zúčastnilo sa ho 31 detí, ktoré si pochvaľovali nápaditosť a dobrú organizáciu. Tábor Labková patrola pre menšie deti od 4 rokov prebiehal  od 21. do 24. augusta 2022 na fare v Markušovciach. Ďakujeme všetkým animátorom, ktorí obetovali svoj voľný čas a podieľali sa na realizácii táborov. Nech dobrotivý Pán hojne odmení ich ochotu nezištne slúžiť.

 

P O Ď A K O V A N I E    

V týchto dňoch sa dožíva úctyhodných deväťdesiatich rokov pani kostolníčka Mária Kalafutová. Z nich vyše tridsať obetovala službe nášmu kostolu a farskému spoločenstvu. Chceme sa aj touto cestou úprimne poďakovať za túto dlhoročnú a vytrvalú službu, popriať jej veľa Božích milostí a stálu ochranu nebeskej Matky, Panny Márie. Nech dobrotivý Pán hojne odmení všetky jej obety a námahy.

 

Monografia Markušoviec

Dňa 10. júna 2022 sa v priestoroch letohrádku Dardanely uskutočnilo slávnostné uvedenie knihy o Markušovciach do života.  

Na slávnosti sa zúčastnili za spoluautorov monografie Jozef Fajgel, Marián Jančura, Mária Gurčíková, Miroslav Števík. Ďalšími hosťami boli Peter Máriássy a starosta obce. Vo vstupnom vestibule privítala hostí folklórna skupina Markušovčan. 

Na začiatku slávnosti odznela klavírna skladba v podaní Martiny Mrovčákovej a na husliach zahrala skladbu Ave Mária Anička Grečková. O ďalší kultúrny program sa postarali žiaci zo Základnej školy v Markušovciach. Hudobne prispel Timotej Zavacký skladbami na gitare. Publiku sa prihovorili starosta obce, zostavovateľ a editor Jozef Fajgel, ktorý zdôraznil, že markušovská monografia mala pôvodne vyjsť pri príležitosti okrúhleho výročia obce. Ako uviedol, kvôli „monografickej karanténe“ sa termín posunul, a tak kniha vyšla pri príležitosti 732. výročia písomnej zmienky obce. Ďalej sa prihovárali Marián Jančura, Mária Gurčíková, historik Miroslav Števík, ktorý poznamenal, že oficiálna písomná zmienka o Markušovciach však pochádza až z roku 1280. Príhovory uzatvoril Peter Máriássy.

Na záver slávnosti zástupcovia kolektívu spoluautorov pokropili knihu symbolicky vodou z prameňa a vetvičkou krušpánu z parku Dardanely z čaše Máriássyovcov. Následne prvé výtlačky knihy osobne podpísali a rozdali hosťom. 

Pozvaní hostia sa počas spevu súboru Markušovčan presunuli do spodných priestorov, v ktorých na všetkých čakalo sviatočné občerstvenie. Slávnosť moderovala Katarína Gbúriková.

O autorovi

Monika Hamráková