Jarné a letné mesiace sú naplnené svadbami, ktoré mnohí ľudia označujú za jeden z najkrajších okamihov svojho života. Pár dní po svadbe sa však zvykne objaviť smútok, ktorý môže viesť až k ľahšej forme depresie. Tento fenomén psychológia nazýva posvadobné blues.

Ide o melanchóliu, ktorá sa objaví po dňoch plných osláv, lásky, stretnutí s rodinou a priateľmi. Na manželov (či už na oboch, alebo na jedného z nich) dopadne pocit, že to pekné a zábavné sa už skončilo a nemajú pred sebou žiadnu podobne veľkolepú udalosť, ktorú by mohli plánovať a tešiť sa na ňu. Tieto pocity sa objavujú častejšie, ako by ste si mysleli a zvyčajne sa výraznejšie prejavujú u žien – mladomanželiek. U mužov majú podobu nervozity, nudy, úzkosti zo straty slobody alebo spleenu, ktorý si nevedia vysvetliť. Napokon sú posvadobným blues ohrozené aj matky ženícha a nevesty. Na jednej strane je to preto, že sa mnohokrát výrazne podieľajú na prípravách svadby, na druhej strane práve po svadbe ich dieťa opúšťa domov, a tak sa môžu vyskytnúť aj pocity osamelosti a známy syndróm prázdneho hniezda.

Symptómy posvadobného blues
Okrem vyššie spomenutej melanchólie sa objavuje aj pocit nudy a neschopnosť nadchnúť sa pre veci, ktoré predtým človeka bavili. Posvadobné blues je sprevádzané nevysvetliteľným nepokojom a negatívnymi myšlienkami ohľadom budúcnosti – napríklad, že všetko pekné už človek zažil a teraz ho čaká iba jednotvárny život a povinnosti. Takéto myšlienky sú, samozrejme, iracionálne, ale ich popieranie nemá žiaden efekt. Občas sa objaví aj prehnaná plačlivosť a nervozita. K obvyklým symptómom patrí aj podráždenosť, aj keď na ňu človek zdanlivo nemá dôvod. Nebezpečenstvo posvadobného blues spočíva v tom, že si ho novomanželia nemusia uvedomovať a svoje negatívne pocity pripisujú manželstvu ako takému, teda spolužitiu s partnerom.

Ako zmierniť posvadobné blues?
Vo výskumoch venovaných posvadobnému blues bolo zistené, že ním trpí približne každá druhá žena a každý štvrtý muž. Preto psychológovia hľadajú spôsoby, ako zmierniť jeho symptómy. Najjednoduchší spôsob je nadchnúť sa pre ďalšiu príjemnú udalosť, či už pôjde o dovolenku, zariaďovanie bývania, alebo vytváranie spoločných rutín, napríklad pravidelného času venovaného spoločným koníčkom. Pomôže aj otvorená komunikácia o pocitoch a myšlienkach, ktoré človeka ťažia. Vyjadrenie strachu z budúcnosti alebo frustrácie z jednotvárnosti dní môže partnerov zblížiť, zatiaľ čo uzatváranie sa do seba ich skôr odcudzuje. Pokiaľ smútok pramení zo zdanlivého opustenia pôvodnej rodiny, pomôže naplánovanie častejších návštev. Vytvorenie novej rodiny je totiž zväčšením tej pôvodnej, a nie odstrihnutím sa od všetkých dlhodobých vzťahov, hoci to tak mladomanželom môže pripadať. Kontakt s príbuznými a priateľmi môžu využiť aj na spomínanie na svadbu – podeliť sa o najkrajšie momenty, vtipné zážitky a prezerať si fotografie. Posvadobné blues zvykne vďaka týmto aktivitám odznieť do niekoľkých týždňov. Ak však jeho symptómy pretrvávajú dlhšie ako dva mesiace, zhoršujú sa, alebo narúšajú každodenný život človeka, je potrebné navštíviť psychoterapeuta alebo manželského poradcu.

O autorovi

Zuzana Klučárová