Počas niekoľkých dní dôjde k metaforickým návštevám púštnych otcov, ktorí rozprávača učia o striedmosti, zacielenosti a modlitbe. Spolu s nimi sa učí čítať Písmo, spievať žalmy, pracovať a obľúbiť si rutinu. Podobajú sa na hlboko zakorenené stromy, ktoré s pokorou znášajú svoje poslanie s rukami vystretými k nebu. V jednotlivých kapitolách sa čoraz viac dozvedáme o živote púštnych otcov, o jeho rôznych formách, o tom, ako vyzeral ich bežný deň, ako sa modlili, čo robili aj čo jedli a ako sa postili.

„Títo muži – a postupne aj ženy – opúšťali svoje zamestnania, nech už boli pôvodne roľníkmi alebo cisárovými radcami, a uchyľovali sa do samoty, aby sa modlili a pracovali a vôbec všemožne sa ponáhľali do neba.“

Myšlienková koncepcia je postavená na kontraste medzi súčasnou dobou a antickým svetom v cenóbiách, čo boli spoločenstvá mníchov žijúce v púšti. Súčasnosť je vykreslená veľmi nelichotivo, autor kritizuje povrchnosť, neochotu prijímať záväzky, konzumný spôsob života a bližšie definuje, ako páchame sedem hlavných hriechov v novom kabáte. Sprievodca autora – otec Kasián – nám postupne dáva lekcie. Odpovedá na otázky, prečo voliť stabilitu miesta, partnera alebo celibátu, prečo nebažiť po neustálom toku nových zážitkov a informácií, neputovať z miesta na miesto a od človeka k človeku. Vďaka tomu je v knihe veľa inšpiratívnych momentov a praktických tipov, ako dávať Bohu vo svojom živote viac priestoru.

„Keď mi budeš dôverovať, privediem ťa na cestu stability. Ak po nej nepôjdeš, nikdy sa nepohneš, i keby si prechodil celý svet.“

Celá kniha je ako príbeh naplnený kratšími príbehmi, preto sa číta a chápe jednoduchšie, ako strohý text. Zároveň to dielku dodáva napätie a s hlavným hrdinom vieme lepšie prežívať rôzne emócie. Neznamená to však, že všetky myšlienky budú ľahko pochopiteľné, hoci s ich vysvetľovaním si dal autor poriadnu námahu. K tejto knihe sa čitateľ potrebuje vracať a ona mu vždy poskytne nové podnety na premýšľanie.

Veľkým plusom bol zmysel pre humor. Život púštnych otcov sa môže javiť ako namáhavý, jednotvárny a veľmi uzavretý. Korenie humoru mu pridalo na ľudskosti a cieľ dosiahnuť svätosť priblížilo aj bežnému človeku. Pretože zem je plná hladných pútnikov, ktorí ani nevedia o svojom hlade, lebo sú prejedení svetom.

O autorovi

Zuzana Klučárová