Lee Strobel dobre vie, ako napísať bestseller. V úvode knihy opisuje viacero ohromujúcich a neuveriteľných situácií, ktorými čitateľa vtiahne do vzrušujúceho odhaľovania zázrakov v súčasnej dobe plnej skepticizmu. Vydrží nám toto nadšenie až do konca knihy?

 

Autor knihy bol kedysi ateistom a k viere potreboval okrem iného aj presvedčivé argumenty odborníkov. Rovnako je to v knihe, ktorú venoval zázrakom. V jednotlivých kapitolách spolu s ním navštevujeme výrazné osobnosti súčasného sveta. Niekedy ide o vedcov, inokedy skôr o charizmatické osoby schopné manipulovať davmi ľudí. Takmer všetci zastávajú jasné stanovisko – zázraky existujú, je za nimi Boh, alebo neexistujú, sú len výplodom ľudskej mysle, naivity alebo ide o triky. Lee Strobel ich vystavuje svojim presne miereným otázkam a v jednotlivých rozhovoroch sa postupne dostáva k jadru veci – koná Boh zázraky aj dnes?

„Inými slovami, sen o zahmlenej postave, ktorá na tabuľu píše chemické vzorce, nie je sám o sebe zázračný. No ak sa tieto rovnice zhodujú s príkladmi, ktoré človek dostane na nezávisle pripravenej skúške, to už zaváňa zázrakom a obzvlášť vtedy, ak sa tento incident odohral po modlitbe za Božiu pomoc.“

Stránky tejto knihy sa nečítajú ľahko, najmä kvôli množstvu rokov, mien a podrobných faktov o každom respondentovi. Hromadu údajov dopĺňajú názvy inštitúcií v cudzích jazykoch, ako aj kníh a relácií, ktoré nie sú celosvetovo známe. Autor zdôrazňuje odbornosť respondentov natoľko, že má čitateľ miestami pocit, akoby čítal štruktúrovaný životopis. Za týmito pasážami však vždy nasledujú príklady, príbehy a názory zaujímavých osobností, často podložené výskumom. Najpodstatnejšie informácie teda získavame skôr v rozhovoroch, pretože človek je oveľa viac, ako výpočet jeho pracovných skúseností.

„Mali ste niekedy skúsenosť, ktorú by ste vedeli vysvetliť len ako Boží zásah do vášho života? Prosím, opíšte ju. Prečo sa vám táto skúsenosť javí ako nadprirodzená? Aký ste mali z toho zázraku pocit? Zmenil sa tým váš pohľad na Boha? “

Zaujímavým detailom je príručka na konci knihy, ktorá obsahuje mnoho otázok ku každej kapitole. Autor vyzýva čitateľov k tomu, aby tvorili diskusné skupiny a konfrontovali svoje odpovede, alebo aby využívali tieto otázky a čítali celú knihu v už existujúcich spoločenstvách. Samozrejme, odpovedať si na nich môžete aj osamote, a tak hlbšie prežívať čítanie knihy. A ako táto kauza dopadla? To už zistíte na jej stránkach.

O autorovi

Zuzana Klučárová