Stephen a Alex Kendrick

Keď sa dostal na plátna kín film V jednom ohni (Fireproof), rýchlo si získal popularitu. Hasič, ktorý každodenne zachraňuje životy, sa v ňom rozhodne zachrániť aj svoje rozpadávajúce sa manželstvo. Robí to pomocou štyridsaťdňového experimentu a práve ten je pripravený pre každého čitateľa v knihe Dar lásky.

 

Vzťah naplnený skôr konfliktami ako porozumením v nás vyvoláva pocit, že sa neoplatí oňho bojovať. Dar lásky chce pôsobiť ako záchranné lano, keď je už skutočne zle. Pripomína, že láska sa skrýva v drobných každodenných rozhodnutiach. Uprednostním potreby druhého, poviem mu, ako mi na ňom záleží, nebudem vnímať iba jeho negatívne stránky… Takéto úlohy sú pripravené na každý deň. Autori ich dopĺňajú o vysvetlenia, vlastné príbehy, citáty z Biblie a povzbudenia. Za každým dňom je prázdna strana s riadkami na poznámky.

„Láska je vybudovaná na dvoch pilieroch, ktoré najlepšie definujú jej podstatu. Tieto dva piliere sú trpezlivosť a vľúdnosť.“

Bratia Kendrickovci v celej knihe ostávajú nohami na zemi. Nežiadajú od čitateľa dokonalosť a v každej kapitole priznávajú, že práca na sebe samom je náročná. Odhaľujú zlyhania, ale aj šťastné príbehy ľudí, ktorým kniha pomohla obnoviť vzťahy, napríklad po odchode detí z domu alebo po dlhom odlúčení. Z ich slov cítiť nadšenie a túžbu podporiť čo najviac ľudí. Je to učebnica i pracovný zošit v jednom. Dá sa s ňou prežiť súkromný štyridsaťdňový pôst kedykoľvek to bude potrebné.

„Možnosť zobudiť sa s vedomím, že Boh je zdrojom všetkého a postará sa –  nielen o uspokojenie vašich vlastných potrieb, ale aj potrieb vášho partnera – mení všetky dôvody vzájomného správania manželov.“

Aj keď je kniha primárne určená manželom, časť z nej môže dobre poslúžiť v akomkoľvek medziľudskom vzťahu. Mnohé výzvy sú aplikovateľné v živote každého človeka a kladú dôraz na skutočnosť, že skutočný prerod srdca nenastane bez obnovenia vzťahu s Bohom.

O autorovi

Zuzana Klučárová