Veľká noc 2020 – začiatok pandémie, výrazné obmedzenia vo fungovaní spoločnosti a  v živote človeka, zatvorené kostoly. Ľudí spája spoločný nepriateľ – vírus, a tak si začínajú viac pomáhať.

Veľká noc 2021 – pandémia pokračuje, obmedzenia nadobúdajú rozličné podoby, vstup do kostola je výrazne sťažený. Vzájomná medziľudská pomoc má rôzne formy.

Veľká noc 2022 – vojna na území susedného štátu v blízkosti našich hraníc. Ľudia začínajú pomáhať cudzincom.

 

Milí čitatelia!

Veľkonočné obdobie 2022 má opäť mimoriadnu príchuť. Znova nás životné okolnosti „vyrušili“ z nášho zabehaného spôsobu života. Naša pozornosť je intenzívne nasmerovaná na pomoc ľuďom so statusom utečenca. 

Učíme sa pomáhať. Hoci by sa to na prvý pohľad zdalo čudné, ale aj pomáhať sa treba učiť. Spôsob, akým pomáhame, môže o nás veľa prezradiť. Aj keby sme pri pomoci dávali veľmi veľa materiálneho, ešte by to nemuselo znamenať, že pomáhame najlepšie. Pri pomoci je dôležité vedieť, čo obdarovaný naozaj potrebuje. Nie to, čo si my myslíme, že potrebuje.

A to, čo potrebuje núdzny človek, zistíme z jeho životného príbehu, z toho, čo nám hovorí. Avšak na to, aby sme vedeli, čo hovorí, je potrebné vedieť počúvať. Načúvať mu. Rozprávať a počúvať. To sú princípy dialógu. Ak sa z medziľudských vzťahov vytráca úctivý dialóg, vytvára sa priestor pre domýšľanie, konšpirovanie, prekrúcanie pravdy, a to už je len krok ku vzájomnej nevraživosti a vo vyhrotenej situácii aj k vraždeniu. O vzájomnej komunikácii sa výstižne vyjadril aj terajší pápež: „Znovuzrodenie dialógu často neprebieha cez slová, ale cez TICHO, cez nenástojenie na svojom, cez to, že znovu začneme TRPEZLIVO počúvať druhého. Uzdravenie srdca začína počúvaním. Keď sa Ježiša pýtajú, aké je prvé prikázanie, odpovedá: „POČÚVAJ, Izrael.“  Nezabúdame načúvať Pánovi? Medzi tisíckami slov, ktoré počúvame, si nenachádzame ani sekundu, aby v nás zaznelo aspoň zopár slov z evanjelia. Ježiš je Slovo ak sa nezastavíme, aby sme Ho počúvali, prejde okolo nás ďalej.“

 (Svätý Otec František, 21.3.2022)

 

Momentálne sa náš zrak obracia na tých, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Utečencom pred vojnou treba pomáhať. Ak sa rozhodneme pomôcť, čo je úžasné, buďme k sebe úprimní a dajme si odpoveď na otázku, či náhodou nepomáhame s vypočítavosťou, ale či naozaj pomáhame s milosrdenstvom. V tom prvom prípade máme v centre pozornosti seba, v tom druhom prípade na seba zabúdame. Aj toto je kresťanské posolstvo Veľkej noci.

 

Požehnaný veľkonočný čas naplnený milosrdenstvom za celú redakciu praje

Monika Hodnická, šéfredaktorka

O autorovi

Monika Hodnická