Nedávno mi pani Mária Kalafutová, vzácna osôbka a dlhoročná kostolníčka v našom chráme, pripomenula naše osobné stretnutie s otcom kardinálom Jozefom Tomkom v Bardejovských Kúpeľoch.  Každoročne sme s manželom prežili niekoľko dni v tomto kúpeľnom prostredí na liečení. Stretli sme sa tu už so známymi pacientami, s kňazmi, ba aj s otcom kardinálom.

Každý deň po procedúrach sme išli do Kostola Povýšenia svätého kríža na svätú omšu. Veľkým prekvapením bolo, že v tom čase slúžil sväté omše otec kardinál Jozef Tomko. Kostol bol naplnený miestnymi veriacimi, kúpeľnými hosťami aj veriacimi zo širšieho okolia. Dokonca tento vzácny hosť prilákal do chrámu i neveriacich.

V kázňach poukazoval na to, že modlitbami treba ďakovať nášmu nebeskému Otcovi za veľký dar prostredia, v ktorom sa nachádzame, za dar krásnej a čistej prírody, dar vody, ktorá lieči telo. Okrem tejto vody máme prosiť aj o dar zázračnej duchovnej vody, ktorá prúdi z Božského srdca. Otec kardinál prosil o dar viery, ktorú sme dostali a máme ju zveľaďovať vo svojich rodinách.

Pri počúvaní jeho nádherných kázní človek zažíval skutočnú radosť a pokoj, ktoré vyžarovali z tohto kňaza, rodoľuba, Slováka, múdreho a vzdelaného človeka, naplneného láskou, múdrosťou, skromnosťou, nádhernou ľudskosťou a pokorou.

Počas jednej z večerných prechádzok po kúpeľoch sme stretli kardinála Jozefa Tomka. Pozdravili sme ho kresťanským pozdravom, no nečakali sme, že sa pri nás pristaví, podá nám ruku a prehodí s nami zopár slov. Toto osobné stretnutie s otcom kardinálom hoci sa odohralo už pred pár rokmi, bolo a navždy ostane pre mňa nezabudnuteľným, prekvapivým a neobyčajným zážitkom. 

Som vďačná Pánu Bohu za túto chvíľu stretnutia so vzácnym a drahým človekom, obľúbeným kňazom, kardinálom, ktorý svojou pravicou požehnával veriacich.

Náš milovaný otec kardinál 8. 8. 2022 odišiel do večnosti k Otcovi. Túto  správu s hlbokým smútkom a žiaľom prijal slovenský národ i celý kresťanský svet. 

Otec kardinál Jozef Tomko patril medzi najvýraznejšie osobnosti Katolíckej cirkvi a medzi rešpektované  morálne autority. Bol človekom, ktorý svojou osobnosťou a charizmou ovplyvnil Cirkev vo svete i na Slovensku. 

 

Anna Michalíková, Markušovce

O autorovi

Pokoj a dobro