Tri septembrové dni roka 2021 sa zapísali hlboko do sŕdc mnohých Slovákov vďaka nezabudnuteľnej návšteve pápeža Františka. Mottom jeho návštevy bolo: „S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom.“ Okrem vzácneho požehnania, ocenenia našej krajiny i prirodzenej pohostinnosti, nás tiež povzbudil v ochote navzájom si pomáhať a tvoriť jednotný celok inšpirovaný slovami Biblie. Čo všetko sa udialo v živote Svätého Otca počas uplynulého roka?

Cyklus katechéz o sv. Jozefovi

Od novembra 2021 do februára 2022 prebiehal cyklus katechéz pápeža Františka o sv. Jozefovi. Postupne vyzdvihol rôzne druhy inšpirácie, ktoré sv. Jozef ponúka modernému človeku. Či už ide o manželstvo, tichú evanjelizáciu svojimi skutkami, otcovstvo, snívanie alebo jeho patrónstvo umierajúcich, v každej fáze jeho života nájdeme mnoho podnetov na zmenu svojho správania. Obzvlášť dôležitou bola katechéza o sv. Jozefovi ako o prenasledovanom a odvážnom migrantovi, keďže ide o aktuálnu tému posledných rokov. 

 

Vojna na Ukrajine

Od začiatku invázie Ruska na Ukrajine pápež František opakovane apeloval na politických predstaviteľov, aby ukončili vojnový konflikt a ušetrili životy nevinných ľudí. Upozorňoval na zverstvá vykonávané v mestách, kde prebiehali a stále prebiehajú boje, na zbytočné úmrtia civilistov, najmä matiek a detí, ako aj na náročnú situáciu vojnových utečencov, ktorí opustili svoje domovy, svoje rodiny a priateľov. Na druhý deň po začatí vojny osobne navštívil ruské veľvyslanectvo pri Svätej stolici a vyjadril svoje rozhorčenie z ruskej invázie. Na sviatok Zvestovania Pána, 25. marca, zasvätil Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. 

 

Cyklus katechéz o starobe

Podľa úvodnej katechézy Svätého Otca z 23. februára sú seniori „novým národom“, pretože počas posledných desaťročí sa predlžuje priemerná dĺžka života celého ľudstva, no zároveň sa prehlbuje priepasť medzi generáciami kvôli kultu mladosti. Počas šestnástich katechéz prebiehajúcich od februára do augusta, ktoré boli venované starobe ako takej, ako aj samotným seniorom, vyzdvihol ich múdrosť a schopnosť učiť mladých ľudí na základe svojich vlastných skúseností. Starobu označil za čas intenzívnej prípravy na stretnutie sa s Bohom, za požehnaný vek, počas ktorého sme v akomsi pozemskom noviciáte a pripravujeme sa na návrat ku svojmu Stvoriteľovi. Vyjadril tiež nádej na vzájomné prepojenie jednotlivých vekových skupín.

 

Zdravotné problémy

V máji sa Svätý Otec prvýkrát objavil na verejnosti na invalidnom vozíku. Kvôli bolesti pravého kolena spôsobenej natiahnutými väzmi má problémy s chôdzou i státím. Invalidný vozík prvýkrát použil počas audiencie s rádovými sestrami a predstavenými z celého sveta, počas ich stretnutia v Ríme. 

 

Návšteva Kanady

Počas leta absolvoval Svätý Otec šesťdňovú návštevu Kanady, počas ktorej sa zameral najmä na postavenie pôvodných národov v spoločnosti a snahu zmierniť krivdy, ktoré boli na nich spáchané. Apoštolskú cestu využil na rozhovory s indiánskymi kmeňmi, ktorým sa ospravedlňoval za genocídu a nazval ju „kajúcou púťou“. Urobil tak prvýkrát počas svojho desaťročného pontifikátu, pretože hlavným cieľom tejto návštevy bolo gesto blízkosti voči pôvodným obyvateľom trpiacim v dôsledku kolonializmu. Prihovoril sa tiež kanadským kňazom a povzbudzoval ich, aby ohlasovali Krista aj v dobe sekularizácie. Po tejto ceste priznal veľkú únavu a potrebu spomaliť. Počas tlačovej konferencie v lietadle pápež František spomenul, že doteraz neuvažoval nad rezignáciou, ale zdravotný stav ho k tomu možno donúti.

 

Posledná rozlúčka s kardinálom Tomkom

Vo veku 98 rokov 8. augusta v Ríme poslednýkrát vydýchol najstarší a zároveň jediný slovenský kardinál, Jozef Tomko. Posledný príhovor na rozlúčke s touto významnou osobnosťou je udalosťou vo Vatikáne, ktorá je úzko spojená so Slovenskom. Počas omše v Bazilike sv. Petra predniesol Svätý Otec modlitby nad rakvou, predsedal obradu posledného odporúčania a rozlúčky. 

O autorovi

Zuzana Klučárová