Musel byť SKROMNÝ, možno nebol rád stredobodom pozornosti, nechválil sa, nezverejňoval udalosti zo svojho života. Určite bol PRACOVITÝ. Z návštevy Nazareta vieme, že pochádzal z bohatšej vrstvy ako Mária. Jeho dom bol vyššie a bola v ňom studňa. Pre nás bežná vec, ale nie pre krajiny Blízkeho východu, kde je voda vzácnosťou. Živil sa remeslom, bol tesárom a zrejme k práci viedol aj Ježiša. Nedá mi tu nespomenúť vtipnú odpoveď z detskej svätej omše. Na otázku, čo konkrétne robil svätý Jozef ako tesár, mladý respondent pohotovo odpovedal: „Rezal na cirkuľarke.“

Patrón pracujúcich

Je patrónom robotníkov a remeselníkov, komunisti túto skutočnosť prebrali a premenovali na Sviatok práce.

Bol POKORNÝ. Situácia s jeho mladou snúbenicou v požehnanom stave vôbec nebola jednoduchá. V tom čase Židia neverné ženy kameňovali. Koľko kameňov by sme potrebovali dnes, keby sa takto trestala manželská nevera?

Svätý Jozef  bol ČESTNÝ, NEBOL POMSTYCHTIVÝ, nehrešil, nevyhrážal sa, aj keď možno pochyboval. Muselo ho to zasiahnuť na najcitlivejšom mieste, a predsa sa snažil Márii pomôcť. Hľadal vhodné východisko, hodlal ju potajomky prepustiť.

Cirkev mu dáva prívlastok BOHABOJNÝ a Boh ho v ťažkostiach neopúšťal. Poslal mu anjela so slovami: „Jozef, neboj sa…“ On okamžite s dôverou prebral zodpovednosť za Máriu i dieťa. Neváhal ani po druhej anjelovej návšteve, keď  bol novonarodený Ježiš v nebezpečenstve života. Bezodkladne vstal  a utekal  pred Herodesom do neznáma. Dôveroval Bohu a ten viedol mladú rodinu do Egypta. Iste to nebolo jednoduché a nezaobišlo sa to bez obáv, ťažkostí, strádania.

Poslanie ako životný vzor

Jednoduchý život svätého Jozefa, naplnený predovšetkým prácou a modlitbou, je výzvou aj pre naše smerovanie k večnosti. Je žiarivým vzorom pre všetkých rodičov a najmä otcov rodín. Nejde len o ich materiálne zabezpečenie, ale o vybudovanie domova. Láskyplného a bezpečného prostredia, kde má svoje pevné miesto pochopenie, vzájomná pomoc, prijatie a odpúšťanie.

Žiaľ, dnešná doba svedčí o ľahkovážnom prístupe k rodine a k manželstvu. Príliš často sa pri vzťahových problémoch siaha k najhoršiemu riešeniu, za ktorý považujem rozvod. Ten pripravuje deti o istotu, rozbíja detský svet a často ich stavia pred veľmi ťažké rozhodnutia.

Je potrebné prosiť svätého Jozefa o ochranu našich rodín pred neláskou a sebectvom. Vzývať ho o pomoc  v ťažkostiach a v chorobe. Prosiť o milosť byť svojim deťom dobrým a milujúcim rodičom.

O autorovi

Monika Hamráková