Počas celého liturgického roka svojím spevom velebíme, chválime Boha za všetko, čím nás obdarúva. Bratia saletíni (rehoľní kňazi a bratia úzko spojení so zjavením Panny Márie a jej posolstvom z La Salette) vysvetľujú význam slova aleluja a dôvod, prečo ho nespievame počas Pôstu. Aleluja znamená „chváľte Pána“. Je to radostné slovo, a keď ho spievame, pripájame sa k nebeským zborom anjelov. Radostné aleluja nám pripomína, že keď sme prítomní na sv. omši, tvoríme Božie kráľovstvo už tu na zemi.

Pôstne obdobie je prípravou na príchod Božieho kráľovstva, nie na Božie kráľovstvo a z toho dôvodu nespievame Aleluja. Príprava na niečo vzácne si vyžaduje zmenu, obmenu starých zvyklostí a spôsobu života. Nová šanca. Tak aj my vyznávame svoje hriechy a kajúcne spievame Chvála ti a sláva Ježišu Kriste. Meníme formu, aby sme premenili vnútro. Sila a hĺbka slova aleluja, ktoré zaznie v chráme po 40 dňoch, prenikne naším bytím. Pripravme sa a tešme sa na prežívanie práve tejto vzácnej chvíle, krátkeho okamihu.

Výzva. Povzbudenie. Spoločenstvo

Nebojme sa otvoriť ústa, pripojme sa k zhromaždeniu spievajúcich ľudí v kostole. Nemyslime na to, či spievame dobre, falošne, alebo čo povie na náš spev modliaci sa vedľa nás. Prišli sme k Bohu, k nemu sa upriamuje naša pozornosť. Vyjadrime ju spevom, buďme účastní na nepochopiteľnom a nesmiernom tajomstve.

Chcem vás povzbudiť! Náš spoločný spev sa bude kostolom nádherne rozliehať. S vierou v skoré spoločné oslávenie toho, ktorý za nás trpel na kríži.

O autorovi

Marianna Sečková

Volám sa Marianna a som organistkou vo farnosti Markušovce. Hre na orgán a spevu sa venujem od roku 2010. K mojim záľubám patrí paličkovanie a výroba rôznych hand-made výrobkov.