PRÍĎ,   MILÝ   JEŽIŠKO,  PRÍĎ  MI  DO  SRDIEČKA

V nedeľu 27. júna 2021 sa vo farskom kostole konala milá slávnosť. Osem detí pristúpilo k prvému svätému prijímaniu. Ich čisté a nevinné srdiečka navštívil sviatostný Pán Ježiš. Prajeme im, aby v nich čo najdlhšie prebýval, aby ich sprevádzal životom a pomáhal odolávať zlému i nástrahám tohto sveta. Pán Boh zaplať pánu farárovi Štefanovi Salokovi za vyslúženie tejto sviatosti, ako aj Marianke Sečkovej a Martinke Mrovčákovej za obetavú prípravu na tento veľký deň.

 

V  SLUŽBE  BOHU A  ĽUĎOM

Aj tento rok animátori eRka pripravili pre naše deti letné tábory. Veľký (pre deti od 10 rokov) sa uskutočnil v dňoch od 19. do 24. júla 2021 v obci Liptovská Štiavnica. Aktivity sa niesli v duchu nosnej témy: CESTOVANIE V ČASE. Deti prežili nezabudnuteľný týždeň v kolektíve, kde sa mohli naučiť samostatnosti a súčasne nenásilnou hravou formou nadobudnúť poznatky o živote v minulosti. Malý tábor sa uskutočnil  pre deti od 4 rokov v priestoroch fary v dňoch od 17. do 19. augusta 2021. Priblížil deťom svet farieb a rozvíjal ich predstavivosť a fantáziu. Veľká vďaka patrí všetkým animátorom, ktorí  im venovali svoj voľný čas.

 

OSLAVUJTE  PÁNA,  LEBO  JE  DOBRÝ

Dňa 27. augusta a 11. septembra 2021 sa vo farskom kostole predstavili dvaja mladí talentovaní hudobníci z Markušoviec. Organovým koncertom nás potešil Janko Penták a gitarovým Timotej Závacký. Svojím umením potešili dušu i srdce vďačných poslucháčov. Dobrovoľné príspevky obaja venovali na opravu strechy farského kostola.

 

LEBO  JEHO   MILOSRDENSTVO  TRVÁ   NAVEKY

V nedeľu 29. augusta  zásluhou pána kaplána Romana putovali veriaci z našej farnosti do Kamenného sanktuária  Božieho milosrdenstva na vrchu Butkov. Bola to opäť príležitosť  duchovne pookriať a načerpať  aj fyzických síl do všedných dní.

 

PRÍĎ  DUCHU  SVäTÝ

Po zodpovednej príprave pod vedením pána kaplána Romana Sanigu 4. septembra 2021 mladí našej farnosti  v Kostole sv. Michala Anjela z rúk emeritného spišského biskupa  Andreja Imricha prijali sviatosť birmovania. Nech Duch Svätý, ktorého prijali, im pomáha smerovať svoj život správnym smerom, prekonávať prekážky i ťažkosti, nájsť zmysel i dôstojné miesto v živote.

 

ŽIV,  BOŽE,  OTCA  SVäTÉHO,  NÁMESTNÍKA  KRISTOVHO

V dňoch od 12. do 15. septembra 2021 sa Slovensko tešilo vzácnemu hosťovi, hlave Katolíckej cirkvi, pápežovi Františkovi. Napriek rastúcim číslam pandémie a nedávnemu operačnému zákroku sa 84 ročný Svätý Otec odhodlal navštíviť maličké a zo svetového hľadiska dosť bezvýznamné, no nám drahé, Slovensko. Prišiel k nám ako posol lásky a  pokoja, pokory a skromnosti, súcitu a ľudskosti, aby nás povzbudil vo viere a nádeji. Upozorňuje nás, že by bolo chybou odpíliť svoje korene, zastať na ceste, či zatvoriť sa medzi štyri steny. Kresťan má byť poslom dobrej zvesti v radostnom prežívaní svojho života. Pre mnohých nás bolo samozrejmé, že sme neostali len pri televíznych obrazovkách, ale osobne sa zúčastnili na stretnutí v Prešove, Košiciach alebo Šaštíne.

 

STÁLA  MATKA  BOLESTIVÁ

V nedeľu 19. septembra 2021 sa  v Tepličke pri príležitosti nedávneho sviatku Povýšenia sv. kríža a Sedembolestnej Panny Márie uskutočnila pobožnosť Krížovej cesty. Bola aj tichým poďakovaním za návštevu Svätého Otca.

 

DO KOSTOLA PO VYNOVENOM CHODNÍKU

V júli 2021 sa na nádvorí markušovského kostola uskutočnila brigáda. Ochotní markušovskí chlapi zrekonštruovali kamenný chodník, ktorý bol už značne zničený. Napriek horúcim letným dňom sa našli dobrovoľníci, ktorým leží na srdci okolie kostola. Ďakujeme týmto pánom:  F.  Kalafut, Ľ.  Rimbala, J. Zumerling, P.  Zmuda, P.  Zmuda st., T. Farkašovský, V.  Hudák, J. Sukeník, A. Hospudka, J. Jagáč, V. Kráľ, J. Gurčík, I. Laznia, M. Kalafut a miništranti.

O autorovi

Monika Hamráková