Jedným z obetných darov pri odpustovej slávnosti bola aj novospracovaná kronika filiálky Teplička. V nej sú na jednom mieste sústredené všetky historické udalosti týkajúce sa duchovného života a kostola v Tepličke. V historickej časti je retrospektívne na základe dostupných zdrojov spísaná história dávnej, ale i nedávnej minulosti.

Zdrojom na skompletizovanie ucelenej cirkevnej kroniky bola historická kronika Matúša Pajdušaka (farára markušovskej farnosti v rokoch 1917 – 1923), obecná kronika, ktorú viedli vtedajší učitelia (Eduard Alexy, Ľudovít Uhrín, František Filip). Cenným zdrojom informácií bola kronika, či skôr zápisky kostolníka Cyrila Hamráčka – zvlášť z pohnutých rokov druhej svetovej vojny a totalitného režimu.

V neposlednom rade dostupným zdrojom informácií je už viac ako dvadsať rokov farský časopis Pokoj a dobro. Kroniku sa do uceleného celku nezištne podujali spracovať Jozef a Mária Sendrejovci. Rukopisom sa budú vpisovať všetky dôležité aktuálne duchovné aktivity, významné osobnosti, udalosti či opravy a zmeny týkajúce sa kostola. Autorkou ilustrácie prednej strany kroniky je Mária Sendrejová, ktorá je zapisovateľkou kroniky.

Tento vzácny dar nech slúži nám všetkým teraz aj pre budúce generácie, aby pri hľadaní svojej identity „kto sme, odkiaľ sme prišli a kam kráčame“ našli odpovede na svoje otázky.

O autorovi

Mária Koňaková

Autorka článkov z filiálky Teplička.