INFORMÁTOR Z TEPLIČKY

(júl – september 2021) 

  • 11. júla bolo na 1. sv. prijímaní v Tepličke 9 detí.
  • Aj tento rok 16. a 18. júla na sviatok Škapuliarskej Panny Márie boli veriaci z Tepličky na púti v Schulerlochu (individuálne aj autobusom), 18. júla aj peši spolu s markušovskými pútnikmi.
  • 31. júla bol zrekonštruovaný kríž v Tepličke osadený vo veži kostola aj s časťami kupoly.
  • 10. a 11. augusta sa zúčastnilo púte k sv. Filoméne v Spišskom Podhradí aj viacero pútnikov z Tepličky.
  • 15. augusta na sviatok Nanebovzatia Panny Márie pútnici z Tepličky aj z Markušoviec putovali (aj v krojoch) v procesii do Lieskovian.
  • 29. augusta veriaci z farnosti, aj z Tepličky, putovali s pánom kaplánom Romanom Sanigom na horu Butkov, najmladšie pútnické miesto na Slovensku, ktoré je súčasťou žilinskej diecézy a v rámci farskej púte navštívili aj Rajeckú Lesnú a miestnu baziliku minor a aj Slovenský betlehem.
  • 1. septembra členovia HR vypratali vežu kostola zvnútra po prácach na rekonštrukcii kríža.
  • 4. septembra udelil biskup Andrej Imrich sviatosť birmovania 64 birmovancom, z toho 28 z Tepličky.
  • 12. septembra sa na sviatok Narodenia Panny Márie konala v Tepličke odpustová slávnosť spojená s posviackou reštaurovaných oltárov: Svätej rodiny, Panny Márie a nového oltára Božského Srdca hlavným celebrantom sv. omše – kancelárom biskupského úradu v Spišskej Kapitule Tomášom Pavlikovským. Na slávnosti boli prítomní naši dvaja kňazi, bývalý farár Ondrej Švančara a aj pútnici v krojoch z Markušoviec a Lieskovian. Po sv. omši bolo na nádvorí kostola agapé.
  • 15. septembra aj z našej farnosti putovali veriaci na stretnutie s pápežom Františkom do Prešova (resp. Šaštína i Košíc).

O autorovi

Jozef Sendrej