Už si čítal ten bestseller? 

Prečo starší ľudia častejšie čítajú Bibliu? Lebo sa pripravujú na záverečné skúšky.

Z každej strany na nás doliehajú hlasy: „Toto by si mal robiť a toto zase nie. Mal by si viac športovať, nejesť biele pečivo, správne sedieť…“ 

V duchovnom živote je to podobné. Mali by sme viac chodiť do kostola, menej ohovárať, viac sa modliť a čítať Sväté písmo. Ako si na tom ty? Máš Bibliu na svojom nočnom stolíku, alebo je založená medzi ostatnými knihami? Mnoho kresťanov má dnes väčší záujem stiahnuť si do mobilu Korán, ako čítať Sväté písmo. Filozof Søren Kierkegaard povedal, že Biblia je Boží ľúbostný list, ktorého adresátom je každý z nás. To je ponuka, ktorá sa neodmieta.

Ako teda začať? Možno si sa už o to pokúšal, no prvé stránky sa ti zdali zložité. Viacero autorov sa zhoduje na tom, že na začiatok je dobré čítať Nový zákon – rozjímať o živote Pána Ježiša a takto ho spoznať viac. Evanjeliá taktiež počujeme pri každej svätej omši. No keď si ich čítaš zaradom, objavia sa detaily, ktoré Ti môžu pri „kostolnom“ počúvaní uniknúť. Taktiež platí, že nie je dobré otvoriť si Sväté písmo na náhodnom mieste a hľadať v texte, na ktorý ti padne zrak odpoveď na tvoje otázky. Z mojej skúsenosti môžem povedať, že mi raz takto „náhodne“ vyšiel verš: „Ale ktosi ich predbehol do Gazary, aby zaniesol Jánovi zvesť o zavraždení jeho otca a jeho bratov a že: „(Kráľ) už poslal, aby zabili aj teba.“ 1 Mach 16, 21 (Nie, nebolo to niečo čo som vtedy potrebovala počuť.) Na druhej strane pokiaľ čítaš texty zaradom, veľakrát ti „sadnú“ presne do situácie, ktorú prežívaš. 

Niekedy sa môže stať, že ťa v danej stati nič neosloví. Neprestávaj čítať. Hlavne v Starom zákone sú mnohé pasáže napísané ťažkým jazykom a čítanie je nezáživné. Je to podobné ako s jedlom. Slúži nám na to, aby sme mali energiu a potrebné živiny, ale taktiež pre potešenie. Keď si mal koronu a stratil si chuť, tak jedlo plnilo len svoju prvú funkciu. Všetko chutilo ako piliny. Podobne je to aj so Svätým písmom. Nemusíme stále cítiť, ako sa Slovo dotýka nášho srdca. Niekedy sa jednoducho v tichu sýti naša duša.

Pozývam ťa, aby si si dal do nasledujúceho školského (akademického) roka predsavzatie čítať Sväté písmo. K slovám „nemám čas“ sa Peter Kreft v knihe Môžeš (s)poznať Bibliu vyjadril takto: „Vyzývam každého čitateľa, aby si našiel dobrú výhovorku (Bohu, nie mne a ani sebe) na to, prečo si každý deň nenájde pätnásť minút, aby použil túto základnú pomôcku na naplnenie zmyslu svojho života.“ Skús začať modlitbou k Duchu Svätému, aby ti otvoril srdce na to, čo ti Pán chce povedať. A potom čítaj, premýšľaj, predstav si, ako sa daný príbeh odohráva, ostaň chvíľku v tichu a načúvaj, čo ti Boh hovorí do tvojho života. Na záver by som chcela dodať myšlienku pápeža Františka: „K nasledovaniu Ježiša nestačia dobré snaženia, potrebné je každodenne počúvať jeho volanie. (…)

 

Drahí bratia a sestry, dajme v našom vnútri miesto Božiemu slovu! Čítajme si každý deň pár riadkov z Biblie. Začnime Evanjeliom: majme ho otvorené doma na nočnom stolíku, nosme si ho so sebou vo vrecku alebo v taške, otvorme si ho v mobile, nechajme, aby nás každý deň inšpirovalo. Objavíme, že Boh je blízko, že osvetľuje naše temnoty a že s láskou privádza náš život na hlbinu.“

O autorovi

Mária Reinerová