Rehoľná sestra sa opýtala na náboženstve malých tretiakov, čo je podľa nich najťažšie. Jeden žiak odpovedal: „Rozhodnúť sa medzi dobrom a zlom.“

Aká zrelá odpoveď od osemročného chlapca. Deti sú naozaj múdre, od mala nasávajú množstvo informácií, vnímajú okolie, učia sa… Aj táto odpoveď svedčí o tom, že vo svojom vnútri prežívajú rôzne ťažkosti a majú i starosti. Navonok ich slovami niekedy nedokážu vyjadriť. A práve to je najhoršie, keď si nemajú s kým pohovoriť. Zaiste vieme, že sociálne siete nie sú vhodným prostriedkom na riešenie problémov.

Podľa Petra Porubského, riaditeľa českej Linky bezpečí, deti najviac trápia vzťahy s rodičmi, súrodencami, spolužiakmi, kamarátmi, stretávajú sa so šikanou, kyberšikanou a kyberstalkingom (dlhodobé, opakované, systematické a stupňované prenasledovanie a obťažovanie obetí pomocou informačných a komunikačných technológií – vyhrážky, obvinenia, sexuálne obťažovanie…).

Práve sociálne siete podnecujú deti i dospelých k tomu, aby sa neustále prezentovali čo najatraktívnejšie. Každý túži byť krásny, chce si robiť tie najkrajšie selfie, mať krásne veci, pohybovať sa v exkluzívnom prostredí. Keď  neprichádza pozitívna spätná väzba od vrstovníkov, alebo deťom niečo zo spomínaných atribútov chýba, nastáva problém.

Ďalšou neľahkou starosťou je sebapoškodzovanie. Dieťa si nechce ublížiť, ale v prípade, keď sa nachádza v ťažkom emočnom stave, tak potrebuje kontakt samo so sebou a ten kontakt môže prežívať len cez bolesť, ktorú si navodí. „Tento problém je tiež novší, pred desiatimi rokmi sme ho ešte neriešili,“ vysvetľuje Peter Porubský. „Niekedy detské problémy, ktoré sa dlhodobo neriešia, môžu vyústiť až do samovražedných úmyslov. Mnoho problémov vzniká hlavne preto, lebo deti majú tendenciu vzťahovať na seba, že ony sú vinné za problémy v rodine alebo v škole… V takýchto prípadoch je veľmi potrebné deťom vysvetľovať, že ony za vzniknutú situáciu nemôžu, že sa na problém môžu pozerať aj ináč a majú právo na ochranu.“ (https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/2816/co-trapi-dnesne-deti )

Tu sa vrátime na začiatok. Podstatné je nájsť si čas pre každé jedno dieťa v rodine, komunikovať s ním. Ak máme viac detí,  čas na pekné rozhovory si môžeme nájsť pri spoločnom stolovaní, pri hre, pohybových aktivitách či práci. Blíži sa dovolenkové obdobie, to dokáže byť v srdciach detí nezabudnuteľné. Avšak každé jedno dieťa si vyžaduje byť výnimočné, preto si nájdime chvíľu tiež na individuálne prežité chvíle. Prežiť čas s jedným dieťaťom, napríklad na prechádzke, na zmrzline, pri varení, a to aspoň raz za mesiac, je investíciou, ktorá sa dokáže znásobiť.

O autorovi

Adriana Lazorová