Kresťan má byť ten, kto má rád hlboký humor. Musíme mať hlboký humor, musíme mať hlboké vzdelanie, odkazuje český gréckokatolícky kňaz, psychiater, Max Kašparů.

Často sme podobní zdochnutým rybám, ktoré plávajú po povrchu. Všetky poklady sú však v hlbinách, na povrchu sú len zdochliny. Povrchnosť sa prejavuje v živote. Spovrchneli sme vo vzdelávaní. Spovrchneli sme aj v zábave. „U nás v Čechách vymreli komici. Komik je človek, ktorý robí inteligentný humor a potrebuje k tomu inteligentné obecenstvo. Máme už len tzv. „bavičov“. „Bavič“ príde na pódium, povie pár slov vytiahnutých zo septiku a všetci sa smejú, zamýšľa sa Max Kašparů. Inými slovami to vyjadril Seneca: „Kto nemá zmysel pre humor, je každému na smiech.“
So zdravou dávkou humoru sa nielen ľahšie vyrovnávame s každodenným životom, ale aj v mimoriadne ťažkých a náročných časoch. Nezmení to samotné ťažkosti, ale zníži stres a pomôže nám vidieť svet inými očami. Aby sme lepšie pochopili, ako nám humor môže pomôcť aj v tých najnáročnejších situáciách, stojí za to nahliadnuť do nášho vnútorného života. Vtipy a humor sa všeobecne hrajú s našimi očakávaniami. Niečo vidíme, alebo počujeme a predpokladáme, ako sa bude situácia vyvíjať.
U detí sa výhody smiechu rozširujú do ich rozvoja tým, že zvyšujú kreativitu, povzbudzujú hravosť a zlepšujú ich schopnosť zvládať stresové situácie. Dobrý zmysel pre humor je nástroj, na ktorý sa deti môžu spoliehať počas celého života a ktorý im pomáha vidieť veci z iných uhlov pohľadu, byť spontánny, vidieť veci hlbšie, tešiť sa z hravých stránok života a zúčastňovať sa na nich, nebrať sa príliš vážne. Deti s dobre vyvinutým zmyslom pre humor sú šťastnejšie, optimistickejšie, majú vyššie sebavedomie a dokážu dobre zvládať stresové situácie. Deti, ktoré dokážu oceniť a zdieľať humor, sa ich rovesníkom páčia viac a sú schopné lepšie zvládať nepriaznivé situácie v detstve. Zmysel pre humor možno rozvíjať už v útlom veku a nikdy nie je neskoro s tým začať. Keď ste hraví, vtipní a tešíte sa z hlúpostí či smiechu, pomáhate im rozvíjať hravý, vtipný postoj k životu. Čo môžete urobiť, aby ste povzbudili zmysel pre humor vašich detí?
Buďte modelom humoru. Vtipkujte. Rozprávajte vtipné príhody. Skúste sa ľahko a s nadhľadom vyrovnať s malými katastrofami, ako je napríklad rozliate mlieko.
Berte ich humor vážne. Podporujte ich pokusy o humor, či už ide o čítanie vtipov z knihy, alebo kreslenie vtipných obrázkov. Pochváľte ich, že sa snažia byť vtipné a otvorené prekvapeniu. Keď vás rozosmejú, je to jedna z ich veľkých životných radostí.
Naučte deti, že dospelí sú zábavní a že ony môžu byť tiež. Urobte humor súčasťou svojich každodenných interakcií s vašimi deťmi a povzbuďte ich. Humor má moc okamžite zmeniť nepríjemnú alebo stresujúcu sociálnu situáciu na situáciu, ktorá je lepšie zvládnuteľná.
Vytvorte prostredie bohaté na humor. Obklopte svoje deti zábavnými knihami či webovými stránkami.
Naplánujte si vtipné rodinné chvíle. Pozerajte komediálny film. Zahrajte si hru, ktorá sa musí skončiť smiechom. Foťte jeden druhého a vytvárajte svoje najlepšie šialené tváre. Nielen, že tieto aktivity budú v danom okamihu zábavné, ale určite vytvoria aj nejaké dlhodobé spomienky vyvolávajúce úsmev.
Nikdy nezabudnite, že humor nie je únikom od riešenia vážnych vecí. Humor uľahčuje zvládanie vážnych vecí. Vašou povinnosťou je poskytnúť usmernenie o humore, ktoré nie je škodlivé, a stanoviť limity, aby to vaše deti nedotiahli príliš ďaleko. Ak sa použije zraňujúci alebo nevhodný humor, nesmejte sa. Nájdite si čas a vysvetlite, prečo to nie je vtipné, a pomôžte im presmerovať ich správanie.

Spracované podľa: https://misiefilmom.sk/max-kasparu-o-najhorsej-chorobe-krestana/, https://eduworld.sk/cd/beata-tancsakova/8075/zmysel-pre-humor-u-dietata

O autorovi

Adriana Lazorová