• V čase pretrvávajúceho zákazu slávenia verejných svätých omší sledovali aj veriaci z Tepličky online prenosy svätých omší z kostola v Markušovciach, či z iných farností a kostolov.
  • Individuálne sa modlili v tri piatky pred Eucharistiou v kostole (pri dodržaní hygienických opatrení).
  • Individuálne sa zapájali do modlitby Deviatnika ku sv. Jozefovi.
  • Tiež si vykonávali individuálne súkromné pobožnosti krížovej cesty vonku na kalvárii.
  • Dňa 19. februára bol dodaný do kostola v Tepličke kamenný stojan na paškál, na ktorý prispel sumou 220 eur bohuznámy veriaci z Tepličky.

 

Poďakovanie

Ako veriaci človek by som sa chcel prostredníctvom časopisu Pokoj a dobro poďakovať všetkým, ktorí sa podieľajú na slávení a prenose svätých omší z farského kostola v Markušovciach: menovite p. farárovi Salokovi, p. kaplánovi Sanigovi, p. kostolníkovi Kalafutovi, organistkám Marianne Sečkovej, Petre Klučárovej a Márii Dutkovej, p. Zmudovi, manželom Lazorovcom, miništrantom a ďalším dobrovoľníkom.
V týchto ťažkých časoch pre veriacich, keď sa kvôli pandémii nemôžu sláviť verejné sväté omše a môžeme ich sledovať len cez média (z pohodlia našich domácností), máme možnosť výberu. Buď v TV LUX, či prostredníctvom Rádia Lumen, Rádia Mária, RTVS (v nedeľu), prípadne prostredníctvom online prenosov z iných farnosti. Ale prenosy svätých omší z našej farnosti v stredu, piatok i v nedeľu (v Pôstnom období aj s obohacujúcimi krížovými cestami), sú pre nás duchovne potrebné, vzácne a srdcu bližšie, zo známejšieho prostredia farského kostola. Mimochodom, pre niektorých, čo neboli dlhšie v markušovskom kostole, je to aj možnosť vidieť aspoň presbytérium farského historického kostola a byť s ním v duchovnom spojení.

Vďačný čitateľ a priaznivec časopisu z Tepličky

O autorovi

Pokoj a dobro