• Pri príležitosti Sviatku Narodenia Panny Márie bol 11. septembra na odpustovej slávnosti v Tepličke hlavným celebrantom vdp. František Plučinský z Ferčekoviec. Na slávnostnej sv. omši sa zúčastnili aj procesie v krojoch z Markušoviec, Lieskovian a, samozrejme, aj domáci. Po sv. omši na nádvorí kostola bolo malé pohostenie, ktoré pripravili šikovné gazdinky z dediny.
  • 15. septembra, na Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, sa konala na kalvárii Krížová cesta za účasti našich kňazov p. f. Štefana Saloku a p. k. Romana Sanigu.
  • 28. septembra ochotní jednotlivci z hospodárskej rady aj z radu veriacich demontovali na cintoríne hlavný kríž, ktorý bol už zvetraný a miestami prehnitý. Následne sa dal vyrobiť nový hlavný kríž, ktorý bol spojený, natretý a dokončený svojpomocne. Osadený bol s pomocou ochotných farníkov (aj futbalistov OŠK Teplička) 21. októbra. Celková cena materiálov potrebných na výrobu kríža činila cca 350 eur.
  • 2. októbra pri príležitosti odpustovej slávnosti sv. Michala Archanjela v Markušovciach sa slávnostnej sv. omše zúčastnila aj procesia veriacich z Tepličky (viacerí v krojoch). 

Mená hlavných organizátorov odpustovej slávnosti v Tepličke: 

Vladimír Gbúr s Frederikou Kapalkovou;

V krojoch boli (aj tí čo boli v procesiách v Markušovciach a Lieskovanoch):

Vladimír Gbúr, Terézia Gbúrová, Katarína Múdra, Diana Dutková, Dominika Kapalková, Žofia Zekuciová, Klára Lačná, Soňa Varšová, Jakub Dzimko, Marko Blaško;

Plus – niekoľko ochotných veriacich a šikovné gazdinky, ktoré napiekli koláče.

O autorovi

Jozef Sendrej