PANDÉMIA NEKONČÍ

Obmedzenia proti šíreniu koronavírusu pretrvávajú. Počas Adventu a Vianoc to znamenalo polovičné zaplnenie kostolov. Stále tu bola možnosť prijatia sviatosti zmierenia i Eucharistie, aj keď nie hromadne, ako to bolo zvykom. Vo farskom kostole sa konali rorátne sväté omše a uskutočnila sa aj tradičná adventná aktivita Kto dá prístrešie svätej rodine?

A SLOVO  SA TELOM  STALO

Na Sviatok Božieho narodenia bola pridaná svätá omša, aby sa každý mohol zúčastniť jej slávenia. Deti z Markušoviec pod vedením svojich animátorov aj v tejto situácii pripravili program Dobrej noviny. Vysielal sa aj naživo v nedeľu, na Sviatok Svätej rodiny, po svätých omšiach.  Výťažok putoval ako vždy na podporu projektov v Afrike. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa do dobročinnej akcie zapojili.

NOVÝ  ROK 2021  BEŽÍ

Do nového roka sme vstúpili s opätovným zákazom verejných bohoslužieb. Veľká vďaka Pavlovi Zmudovi a Petrovi Lazorovi za živé prenosy bohoslužieb z farského kostola vždy v nedeľu, v stredu a v piatok, ktorými zabezpečujú kontakt s farským spoločenstvom.

MATKA  ZACHRÁŇ  NÁS,  NASTAL  SMUTNÝ  ČAS

Aj v novom roku pokračujú vo farskom kostole piatkové poklony  k Najsvätejšej oltárnej sviatosti za odvrátenie pandémie. V sobotu 30. januára sa na tento úmysel konala ružencová reťaz v čase od 8.00 hod. do 21.00 hod., ukončená eucharistickým požehnaním.

ZOMREL  KŇAZ, SPRÁVCA  BOŽÍCH  TAJOMSTIEV

Dňa 16. januára 2021 sa v Markušovciach konali pohrebné obrady zosnulého kňaza, markušovského rodáka, vdp. Jozefa Mrovčáka. Zádušnú svätú omšu celebroval pomocný spišský biskup za asistencie miestnych kňazov. Odpočinutie večné daj mu, Pane!

O autorovi

Pokoj a dobro