FARBY  COVID  SEMAFORU  SA  ROZJASŇUJÚ.

Od 19.4.2021došlo k uvoľneniu protipandemických opatrení, ktoré umožňujú veriacim osobnú účasť na bohoslužbách v obmedzenom režime a za dodržiavania hygienických opatrení. Obnovila sa aj pravidelná príprava birmovancov k prijatiu sviatosti. Od 1. júla 2021 končí dišpenz od povinnej účasti na celej svätej omši každú nedeľu a prikázaný sviatok.

 

V DUCHU TRADÍCIÍ

Dňa 3. júna 2021 sa na Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi uskutočnila tradičná slávnosť. Oltáriky pripravilo Ružencové bratstvo pod vedením pani Evy Mrovčákovej a pani Agnesy Hamrákovej v priestoroch kostolného dvora. Verejná procesia i obrady sú deklaráciou našej viery aj mimo kostola.  Majme na zreteli, že naša viera sa má prejavovať hlavne v skutkoch každodenného života.

O autorovi

Monika Hamráková