Milí čitatelia!

Z viacerých strán počuť, že momentálne žijeme v takzvanej  fluidnej, čiže tekutej spoločnosti. Znamená to, že všetko sa rýchlo mení a všeobecne platné hodnoty sa spochybňujú. Človek sa nevie ukotviť a stráca pevné body.  

V posledných dvoch mesiacoch nás opustili dve významné osobnosti. Kardinál Jozef Tomko vo veku 98 rokov (8. 8. 2022) a britská kráľovná Alžbeta II. vo veku 96 rokov (8. 9. 2022). Odišli dva symboly cirkevnej a svetskej moci.

Mať moc, postavenie a vplyv je veľmi krehká záležitosť.  Môže priniesť veľa dobrého, ale naopak aj veľa zlého. Veľmi záleží od toho, ako sa osobnosť, ktorá získa vplyv, prejaví a rozvinie svoje charakterové vlastnosti. Nikto nemôže za to, do akých pomerov sa narodí. Dôležité je však to, čo so svojím  statusom urobí. Tieto dve osobnosti mali tú milosť, že dokázali svoje dary, talenty, rodinné zázemie uchopiť správnym spôsobom. Čo je však pozoruhodné a pre nás všetkých inšpiratívne a povzbudzujúce, v mnohom si boli podobní. A v mnohom nám môžu byť vzorom.

Mali výborné vzdelanie, ovládali viaceré jazyky, svoje schopnosti zužitkovali v službe ľuďom, ku ktorým pristupovali so značnou dávkou pokory, boli rozvážni, múdri a opierali sa o vieru v Boha. U kardinála sa hlboko žitá viera v Boha aj očakáva. Je milo prekvapujúce, keď to vnímame aj u kráľovnej, ktorá sa na Vianoce 2014 takto vyjadrila: „Život Ježiša Krista, Kniežaťa pokoja, je pre mňa zdrojom inšpirácie a vzťažným bodom môjho života. Je vzorom zmierenia a odpustenia, rozpäl ruky darujúc lásku, toleranciu a uzdravenie. Jeho príklad ma naučil snahe rešpektovať a ctiť si hodnotu každého človeka akéhokoľvek vierovyznania.“ 

Každý z nás sa môže ocitnúť v situácii, keď má moc nad iným človekom – v práci, v škole, alebo v súkromí. Či už ako rodič voči dieťaťu, učiteľ voči žiakovi, bohatší voči chudobnejšiemu, vzdelanejší voči menej bystrému, schopnejší voči menej zručnému… a to je presne tá príležitosť zachovať sa pokorne, ľudsky, láskavo a prívetivo, nepohŕdavo a nie zneužívajúco voči druhej strane. Sami to však len ťažko zvládneme. Na to potrebujeme Božiu milosť a požehnanie a tiež každodenný tréning. K tomu nám môže veľmi dobre pomôcť pevné zakotvenie v správne pochopených konzervatívnych hodnotách.

Požehnaný jesenný čas za celú redakciu praje

Monika Hodnická, šéfredaktorka

 

O autorovi

Monika Hodnická