• 3. apríla na Bielu sobotu bol aj napriek obmedzeniam kvôli pandémii vyzdobený Boží hrob v kostole a uskutočnila sa individuálna adorácia. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa o to zaslúžili.
  • Aj tohtoročné veľkonočné sviatky boli na Slovensku bez verejných bohoslužieb.
  • Veriaci z Tepličky ďakujú kňazom za individuálnu duchovnú pastoráciu počas zákazu verejných bohoslužieb.
  • 14. mája sa začali práce na veži kostola pri rekonštrukcii kríža a časti kupoly odbornou firmou p. Štefana Šustera postavením lešenia a 15. mája bol sňatý kríž aj s časťami kupoly z veže kostola.
  • 3. júna na prikázanú slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi boli po troch rokoch na vonkajšom nádvorí kostola zhotovené členmi ružencového bratstva „oltáriky“ a konala sa aj eucharistická procesia.

O autorovi

Pokoj a dobro