• Veľkonočné sviatky v apríli sa po dvoch rokoch (kvôli pandémii) slávili v kostole za hojnej účasti veriacich Tepličky. Krížová cesta na Veľký piatok sa konala s p. farárom Štefanom Salokom a p. kaplánom Romanom Sanigom vonku na kalvárii. Pašie v kostole spievali organistka Lucia Hamráková, kostolník Pavol Dzimko a miništrant Oliver Siksa.
  • 15. mája 2022 sa uskutočnili v kostole voľby horliteliek ružencového bratstva. Horliteľkou RB bola zvolená Mária Blašková. Horliteľkami ruží boli zvolené: Mária Sendrejová, Katarína Rumanová, Helena Holečková, Helena Vilkovská a Margita Tekáčová.
  • 16. júna 2022 pripravili ochotní veriaci Tepličky okolo kostola oltáriky pri príležitosti sviatku Božieho tela.
  • 19. júna 2022 v Tepličke pristúpilo k 1. svätému prijímaniu 10 detí, ktoré im udelil p. kaplán Roman Saniga. Deti: Alexandra Macejová, Alexandra Hamráková, Amália Hamráková, Simona Blašková, Viktória Draľová, Hana Hamráková, Olívia Kapitančíková, Nina Marcinčáková, Jakub Holečko, Marco Lačný. Pripravovali: Frederika Kapalková, Janka Zekuciová, Diana Murdžáková, Žofia Zekuciová.
  • Po dvoch rokoch (už bez obmedzení) putovali ako tradične veriaci z Tepličky na sviatok Navštívenia Panny Márie do Levoče a 16. júla na sviatok Panny Márie Karmelskej do Schulerlochu, seniori autobusom, ostatní individuálne.
  • V polovici júla členovia HR z Tepličky vyčistili a nalakovali kríže krížovej cesty na kalvárii
  • V stredu 22. júna 2022 sa konala v kostole filiálky Teplička výročná poklona Najsvätejšej sviatosti oltárnej. 
  • 11. augusta 2022 ctitelia sv. Filomény z Tepličky putovali do Spišského Podhradia na 10. ročník púte  autobusom aj individuálne. 
  • 14. augusta 2022 sa skupinka veriacich (aj v krojoch) z Tepličky zúčastnila v procesii odpustovej slávnosti Nanebovzatia Panny Márie v Lieskovanoch.

 

 Jozef Sendrej, Mária Koňaková

 

Vlani sa oživila tradícia v rámci našej farnosti Markušovce, že keď je v niektorej obci odpustová slávnosť (farnosti alebo filiálke) z ostatných dvoch obcí prídu v procesii veriaci (niektorí aj v krojoch) na odpustovú slávnosť, čo je chvályhodné. Aj tohto roku sa stretli na rázcestí do Lieskovian menšie spoločenstvá veriacich z Tepličky a Markušoviec a spoločne s domácimi vytvorili peknú procesiu veriacich. Viacerí boli oblečení v krásnych krojoch a aj takýmto spôsobom preukázali svoju vieru a zachovávajúc tradície prispeli k oslave Sviatku Nanebovzatia Panny Márie. Vďaka patrí tým, ktorí to zorganizovali: p. Štefanovi Kapustovi a rehoľnej sestričke Ingrid Kapustovej  z Lieskovian, p. Anastázii Sopkovej (p. Kamenickej) z Markušoviec, p. Vladimírovi Gbúrovi z Tepličky a tiež mládencom, dievčatám i skôr narodeným v krojoch zo všetkých troch dedín.

O autorovi

Mária Koňaková

Autorka článkov z filiálky Teplička.