V tomto roku (18. 3.) sme si pripomenuli 10. výročie smrti nášho rodáka, katolíckeho kňaza Mons. Michala Klučára, ktorý zaklopal na nebeskú bránu v 90. roku života a 65. roku kňazstva. Bol to človek s veľkým rozhľadom i srdcom, plný optimizmu, viery a pokory, ktorý si svedomito plnil úlohy duchovného otca. V máji (20. 5.) by oslávil svoju storočnicu. Spomeňme si na neho s láskou a úctou aj v našich modlitbách. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji.

-red-

O autorovi

Pokoj a dobro