V nedeľu 27. novembra 2022 boli kňazom požehnané adventné vence v kostole aj adventný
veniec pred kostolom.
V nedeľu 18. decembra 2022 náš pán farár Štefan Saloka oslávil okrúhle 60. narodeniny.
V mene všetkých veriacich filiálky Teplička jubilantovi zaspievala a zablahoželala pani Mária
Blašková.
Od 15. decembra 2022 sa konala adventná pobožnosť Hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu.
Na Štedrý deň v 28. ročníku Dobrej noviny koledníci v Tepličke a Pod Tepličkou vyzbierali
2122 eur, za čo im aj darcom patrí veľké poďakovanie.
Na sviatok Troch kráľov 6. januára 2023 sa uskutočnil v kostole vianočný benefičný koncert,
v ktorom zaspievali vianočné piesne a koledy nadšenci hudby všetkých generácií z Lieskovian
a okolia. Interpreti spolu s dobrovoľnými príspevkami prítomných veriacich podporili liečbu
osemročnej Tamarky, ktorá trpí DMO a jej mamka je onkologický pacient. Po skončení
koncertu organizátori pripravili pred kostolom malé agapé.
25. januára 2023 sa uskutočnilo na fare v Markušovciach zasadnutie hospodárskej rady
filiálky Teplička.

O autorovi

Jozef Sendrej