Ježiš po svojom verejnom účinkovaní a krste v Jordáne odišiel do púšte. Pôstom a v samote ticha sa štyridsať dní a nocí pripravoval na poslanie, ktoré mu určil Boh. Vyhladovaného ho pokúšal diabol, že ak je Boží Syn, nech premení púštne kamene na chlieb. Ježiš odolal pokúšaniu slovami: „Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“

Rovnako ako sú voda a chlieb potrebné pre telesný život človeka, tak je viera potrebná pre dušu človeka. Boh je láska. Viera je život v láske k Bohu, v láske blížnemu a láske k sebe. Viera je život podľa Božích prikázaní.
Boží chrám je základom živej viery. Je miestom, kde sa schádza spoločenstvo veriacich, aby si pri každej svätej omši sprítomňovali obetu Kristovho utrpenia a smrti. Je miestom, kde vo viere veľkonočného tajomstva vzkriesenia a zmŕtvychvstania v zmierení a odpustení prežívame dotyk Božieho milosrdenstva. Miestom, odkiaľ povzbudení Božím slovom odchádzame s požehnaním pokoja k povinnostiam každodenného života.
Vieru nám po stáročia z generácie na generáciu odovzdali naši predkovia. Známa a obľúbená mariánska pieseň z JKS Pozdravujeme ťa, Patrónka Slovenska nás prevedie po stáročia životom ťažko skúšaného slovenského národa. Národa, ktorý sa zveril pod ochranu Panny Márie a vždy zostal verný viere v Boha. Aj vtedy, keď nám brutalita komunistického režimu úplne chcela vziať vieru, prenasledovala a zatvárala kňazov, rehoľníkov a trestala všetkých, ktorí sa nepodriadili ich režimu.

V súčasnosti je nám zaťažko zriekať sa
Žijeme v prvej štvrtine 21. storočia a viac ako 30 rokov v náboženskej slobode. Ľudí v kostoloch ubúda. Vytráca sa aj ochota ľudí podieľať sa na duchovnom živote farnosti (miništranti, upratovanie a pod.) Na vine nie sú pandemické opatrenia či iné objektívne dôvody. Príčina je v nás a našej oslabenej viere. Nedokážeme odolávať pokušeniam dnešnej doby a vieru a jej životné hodnoty ľahko zamieňame za púštne kamene vlastného pohodlia, pôžitkov konzumného života a preferujeme mať, nie byť.
Každý človek je vo svojom živote vystavený rôznym pokušeniam. Silnou zbraňou ako pokušeniu odolať je modlitba a pokora. V tejto pôstnej dobe sa preto často modlime bolestný ruženec s rozjímaním o Ježišovom utrpení a ukrižovaní. Modlime sa pobožnosť krížovej cesty. Posilňujme sa prijímaním sviatostí častejšou účasťou na svätých omšiach.

Využime čas Pôstneho obdobia. Vystúpme na svoju pomyselnú horu pokušenia, aby sme sa v Ježišovej blízkosti a v osobnom stíšení započúvali do seba, do svojho svedomia a hľadali pravdu o sebe. Aby sme sa modlitbou a odolávaním pokušeniam posilňovali a obnovovali vo viere. Aby naša viera a náš život boli hodné slov svätého Augustína: „Stvoril si nás pre seba, Pane, a nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v tebe.“

Požehnaný pôstny čas praje Mária Koňaková

O autorovi

Mária Koňaková

Autorka článkov z filiálky Teplička.