Na základe stretnutia a rozhodnutia členov hospodárskej rady v Tepličke s pánom farárom z 28. apríla 2021 sa pristúpilo k demontáži nakloneného kríža z veže kostola, ktorý bol v havarijnom stave. Po obhliadke miesta odbornou firmou Štefana Šustera, ktorá má dlhoročné skúsenosti a oprávnenia na výškové práce, rekonštrukcie fasád a striech kostolov (o. i. vo Zvolene, Kluknave, Košiciach), bol kríž 15. mája demontovaný. Kríž bol už viac rokov zlomený, značne poškodený a bolo ho potrebné zrekonštruovať. Nosný trám, kde bol kríž ukotvený, bolo potrebné vymeniť, lebo bol prehnitý a kríž sa postupne nakláňal a mohlo dôjsť k jeho postupnému uvoľneniu. Svedčia o tom aj fotografie zhotovené na veži i na nádvorí kostola. Z týchto dôvodov bola rekonštrukcia kríža s jeho ukotvením nevyhnutná, aj keď finančne náročná.

O autorovi

Jozef Sendrej